Skip to main content
Category

Blog

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Štúdium v nemčine?  Prečo by to niekto robil? Často počujeme: „Môj strop v nemčine je Wie geht´s, a to sa učím nemčinu osem rokov“. Bežné reakcie okolia na  znalosť nemčiny.  Prečo klesá záujem  o nemčinu a rozhodnutie študovať v nemecky hovoriacich krajinách nie je také časté ako štúdium v angličtine? 

Odpoveď na túto otázku sa pravdepodobne bude pesimisticky točiť okolo zlyhania slovenského školstva ako takého. Neefektívne vyučovacie metódy na pedagogických fakultách, ale aj nízka motivácia vyučujúcich. A presne tu začína nechuť do nemčiny, so zlou skúsenosťou zo školy, bifľovaním sa zbytočných slov, ktoré so správnym členom predsa nemôžu dávať zmysel, či gramatickými pravidlami bez praktického využitia. 

Najviac slovenských maturantov smeruje do Čiech. Za posledných 20 rokov ich počet vzrástol šesťnásobne. Takmer polovicu zahraničných študentov v Českej republike tvoria práve slovenskí študenti. Ako  hlavné  dôvody odchodu na tamojšie univerzity sa uvádzajú vyššia kvalita vzdelávania, štúdium zadarmo a jazyková príbuznosť. Ak by na dostatočnej úrovni ovládali nemčinu, určite by sa rozhodli inak. 

Aké výhody ponúka štúdium v Nemecku alebo v Rakúsku?

  • štúdium na štátnych univerzitách je bezplatné
  • systém štúdia vedie študentov k väčšej samostatnosti
  • popri kvalitnom vzdelaní, ktoré sa mimochodom považuje za jedno z najprestížnejších,  si súbežne so štúdiom ešte viac zdokonalíte nemčinu a stávate sa zaujímavým na trhu práce
  • môžete  využiť širokú ponuku programov Erasmus+ na partnerských univerzitách v celom svete, v angličtine, nemčine  alebo v ďalšom cudzom jazyku
  • náklady na štúdium a život sú porovnateľné s nákladmi v Českej republike, väčšina študentov si popri štúdiu aj privyrába
  • mnohé študijné odbory berú uchádzačov bez prijímacích skúšok
  • geografická blízkosť rakúskych univerzít, svojím spôsobom aj nemeckých, pretože Anglicko, či iné anglicky hovoriace krajiny sú podstatne ďalej
  • na univerzite stretnete študentov z celého sveta, prirodzene okrem nemčiny trénujete aj angličtinu

Jedna naša bývalá kurzistka, ktorá sa rozhodla študovať v Rakúsku sa s nami podelila o svoje skúsenosti. Na Univerzitu bola prijatá bez prijímacích pohovorov, musela predložiť iba vysvedčenia zo strednej školy,  maturitné vysvedčenie a Goethe certifikát na úrovni C1. Dostala miesto v dvojposteľovej izbe na internáte v študentskom kempe za 267€ na mesiac. Náklady na bývanie sú porovnateľné, náhodne vybraný vysokoškolský internát v Prahe ponúka ubytovanie v dvojlôžkovej izbe za 255€ na mesiac. Takisto náklady na cestovanie sú porovnateľné, študenti môžu využívať zľavy a rôzne ponuky železničných prepravcov.

Predpokladom získať miesto na univerzite v Nemecku alebo v Rakúsku je maturita a jazykový certifikát o znalosti nemčiny na úrovni B2-C2. Tu je zoznam univerzít s ich požiadavkami na jazykovú úroveň, konkrétnu univerzitu si samozrejme treba skontrolovať aj na jej domovskej stránke, požiadavky univerzít sa môžu meniť.

Nemecký jazykový certifikát už na úrovni B2 otvorí dvere aj niektorých univerzít v Holandsku, za certifikáty na úrovni C1 dostávate na niektorých univerzitách v Českej republike body v prijímacom konaní, čo úplne zmení štartovaciu čiaru uchádzača o štúdium.

Aké dôvody pre nemčinu ešte existujú?

V priebehu rokov klesá záujem o maturitu v nemčine, v roku 2022 si nemčinu ako cudzí jazyk na úrovniach B1-C1 zvolilo iba 2,7% zo všetkých maturantovVýrazný je aj rozdiel v jednotlivých krajoch Slovenska. V Bratislavskom kraji je záujem o nemčinu v porovnaní so Žilinským oveľa väčší. To ovplyvňuje veľa faktorov,  ako napríklad závod nemeckej automobilky Volkswagen, blízkosť do susedného Rakúska, nemecké školy a gymnáziá, či Goetheho Inštitút. . Vedieť nemčinu teda  znamená výrazne sa odlíšiť od ostatných.

Nemecké a rakúske  firmy, ktoré sú pre slovenskú ekonomiku dôležitým faktorom, pretože platia až štvrtinu daní spomedzi ostatných firiem na Slovensku, taktiež apelujú na vážnosť tohto problému. Príkladom je aj firma Siemens Mobility, ktorá v Žiline neustále hľadá ľudí so znalosťou nemčiny. V Žiline a jej okolí samozrejme existujú ďalšie nemecké firmy, kde znalosť nemčiny je výhodou a tým rastie aj možnosť nájsť si atraktívne zamestnanie.

Babylon Education Žilina ponúka kvalitnú prípravu na jazykové skúšky z nemeckého jazyka, pre úrovne B1-C1.  Sme certifikované skúšajúce Goetheho inštitútu, preto vieme, ako prípravu študentov ušiť na mieru. Naši kurzisti pri skúškach dosahujú nadštandardné výkony, produktívne zručnosti ako písanie a hovorenie majú často ohodnotené v rozmedzí 90-100%. Tieto certifikáty sú predpokladom pre prijatie na univerzity alebo vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

A ešte jeden možno úsmevný dôvod pre rodičov, prečo dať svojho potomka do kurzu nemčiny? 

Aby neodišlo na štúdiá do Ameriky alebo do Austrálie. Viedeň je v podstate hneď za rohom.

Naša lektorka na prijatí u pani prezidentky

Naša lektorka na prijatí u pani prezidentky

Spolu s ďalšími desiatimi finalistami ocenenia Učiteľ Slovenska a tiež s organizátormi tohto podujatia z Komenského inštitútu bola naša nemčinárka Alexandra Hučeková, ocenená cenou poroty Učiteľ Slovenska za rok 2021, prijatá v prezidentskom paláci. 

„Kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného, kľúčového faktora a to ste vy – učitelia a učiteľky. To, na čom sa podieľate, je nielen odovzdávanie informácií, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám. Ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je ďalšia časť toho, k čomu dochádza v interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,“ povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

Pre nás učiteľov bolo prijatie u pani prezidentky vyjadrením jej podpory, ale aj osobným zážitkom zo stretnutia, pri ktorom bola pani prezidentka ochotná porozprávať sa s nami o našej práci, o našich aktivitách pre žiakov aj pre verejnosť. 

Táto audiencia bola významnou a emotívne silnou „bodkou“ za podujatím oceňovania Učiteľ Slovenska 2021.

Niekoľko ďalších rozhovorov s Učiteľkou Slovenska 2021

Hospodárske noviny

Všetci vieme, aká je nemčina pre nás Slovákov dôležitá, a predsa stále nevieme, ako pristupovať k jej učeniu. Aj o tom, alebo tiež čo znamená otvoriť si v našich podmienkach  malú jazykovú školu so zameraním na nemčinu hovorí článok v Hospodárskych novinách:

Hospodárske noviny: Učiteľka Slovenska pre HN: Ak žiakov motivuje len dostať jednotku, niekde sme spravili chybu

Fun rádio

Úsmevne o vážnych veciach. Ako inak s moderátormi Fun rádia Adelou Vinczeovou a Sajfom Cifrom. 

Fun rádio: „Aby každý jeden všetko robil a nakoniec to zvládol,“ učiteľka Slovenska 2021 Alexandra Hučeková hostkou Adely a Sajfu

Nové mesto

Na to, aby bol človek dobrým učiteľom, nestačí iba ovládať najnovšie vyučovacie metódy. Musí sa tiež neustále vzdelávať a hlavne vnímať žiakov ako osobnosti. O učení, ktoré môže byť vzrušujúcou skúsenosťou a nie trápením či traumou.

Rozhovor si môžete vypočuť ako podcast na portáli Nové mesto: Učiteľka Slovenska Alexandra Hučeková: Základom motivácie u študentov je dať im pocítiť úspech

SME Žena

Článok venuje veľký priestor metódam, ktoré už na vyučovaní pomáhajú správne si osvojovať jazyk – a to u detí, ako aj u dospelých. Hovorili sme tiež, prečo a ako (ne)funguje online hodina, alebo aké dôležité je svojim žiakom na hodine dôverovať a zveriť im úlohy pre samostatné spracovanie.

SME Žena: Učiteľka Slovenska: Memorovanie nepomáha, pexeso či kvarteto áno

ahojmama.sk

„V rozhovore sa dozviete, prečo je tak dôležité do učenia zapojiť emócie i zážitky, a že drvením sa slovíčok a gramatiky si cudzí jazyk neosvojíte.“ Takto to vidí novinárka p. Gabriela Bachárová, ktorá viedla rozhovor iným smerom ako doteraz: zaujíma ju skôr tá ľudská stránka, prečo navštevovať jazykový kurz, čo od neho očakávať, čo vás môže prekvapiť a čím si možno vybudovať silný vzťah k cudziemu jazyku a k učeniu vôbec.

ahojmama.sk: Učiteľka Slovenska vedie nevšedné jazykové kurzy. „Pre svoje dámy som vymyslela aj dobrodružnú hru vo Viedni,“ vraví Alexandra Hučeková

Prijatie u primátora Žiliny

Prijatie u primátora Žiliny

Ďakujem Mestu Žilina za prijatie na radnici a za vyjadrenie uznania k oceneniu národnou cenou Učiteľ Slovenska 2021. Pán primátor Peter Fiabáne vyjadril v rozhovore záujem o naše vzdelávacie a projektové aktivity. Teší nás, že tento rozhovor vyústi aj do nových spoločných aktivít pre žilinských učiteľov a v prospech ich odborného rozvoja.

Naša škola Babylon Education má svoje miesto v meste Žilina.

Futbal a nemčina patria k sebe a žilinské deti to dobre vedia

Futbal a nemčina patria k sebe a žilinské deti to dobre vedia

Čo majú spoločné nemčina a futbal? 14. júna sa na žilinskom štadióne MŠK konalo podujatie, ktoré nám všetkým zúčastneným vzalo dych.

Naša jazyková škola bola pritom: lektorky ako spoluorganizátorky a niektorí žiaci v súťažiacich tímoch! 

Spojili sa silní partneri: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko s Goetheho inštitútom v Bratislave  s futbalovými klubmi Hertha Berlín a MŠK Žilina a zorganizovali projekt „1:0 pre nemčinu“ ako podujatie pre 12-13-ročné deti, ktoré sa začali učiť nemecky, a ktoré vedia trochu hrať futbal, alebo aspoň majú rady šport a hru. Za žilinské školy sa súťaže zúčastnili napr. ZŠ Martinská, ZŠ Závodie, Gymnázium Varšavská a deti z jazykovej školy Babylon Education.

Po prvom kole, kde deti cez videonahrávku prezentovali, že majú blízko k nemčine aj futbalu, postúpili na celoslovenské finále, ktoré sa konalo u nás v Žiline. Súťaž otvorila veľvyslankyňa Nemecka na Slovensku Barbara Wolf, prítomné boli aj futbalistky z Hertha Berlín, takže naše deti mali celý deň možnosť počuť alebo aj zhovárať sa nemecky. 15 tímov súperilo v kvízovej časti: o nemeckých mestách a futbalových kluboch, a samozrejme vo futbale. Dve víťazné mužstvá – chlapčenské a dievčenské získali 4-dňový pobyt v Berlína s návštevou bundesligového zápasu. Skvelá cena! 

Toto podujatie sa v takomto formáte konalo na Slovensku po prvýkrát, tradíciu má už v okolitých štátoch. A my nebudeme výnimkou, na budúci rok súťaž pokračuje.

Alexandra Hučeková je Učiteľka Slovenska 2021

Denník N

Rozhovor o tom, ako prebieha výučba slovenčiny pre Ukrajinky, a či je náročné učiť slovenčinu ako cudzí jazyk. Ale zodpovieme aj otázku, prečo by mal rodič svoje dieťa podporovať, aby sa učilo nemčinu a prečítate si tiež, aké predsudky vládnu voči nemčine a čo s tým vieme a musíme ako učitelia nemčiny robiť.

Denník N: Učiteľkou Slovenska je nemčinárka, ktorá učí Ukrajinky slovenčinu: Cudzí jazyk je príležitosť pre nový život

SME MY Žilina

Prečo by sa nielen Bratislavčania, ale i my Žilinčania mali učiť nemecky? Čo má urobiť učiteľ, aby ho práca stále bavila? Dokedy sa má učiteľ vo svojej profesijnej praxi pripravovať na vyučovanie? 

SME MY Žilina: Učiteľka Slovenska Alexandra Hučeková: Moji známi nechápu, že sa pripravujem do školy

Videovizitka

Videovizitka: Ako vyučujú učitelia na našej jazykovej škole? Kto je Alexandra Hučeková a čo je pre jej prácu dôležité? Čo o nej hovorí kolegyňa a jej žiaci?

TA3

Rozhovor na TA3: Je dôležité, kto tvorí skupinku v kurze? Alebo môžeme učiť všetkých kurzistov rovnako?

TV Markíza

Rozhovor v Teleráne na TV Markíza: O bezprostredných dojmoch po oceňovaní Učiteľ Slovenska, čo robí učiteľské povolanie krásnym a ako môže byť inovatívny spôsob výučby nákazlivým pre ostatných učiteľov.

RTVS :2

RTVS – Regina: (od 04:35)

Môžeme z tradičnej metódy urobiť niečo inovatívne? Nie testovanie, ale vytvoriť priestor, aby žiak ukázal, čo sa za jednu hodinu alebo za celú lekciu naučil do praxe, to je cieľ našej výučby.

ucitelslovenska.sk

Učiteľkou Slovenska 2021 sa stala výnimočná a obľúbená nemčinárka – článok na webstránke Global Teacher Prize: Učiteľ Slovenska pod Komenského inštitútom

Čierna labuť

S novým jazykom získate novú identitu, len angličtina nestačí, hovorí nemčinárka a víťazka ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 (+podcast)

Vypočujte si podcast, alebo si prečítajte článok s rozhovorom, kde sa Alexandra Hučeková zhovára s kolegyňou angličtinárkou Annou Jančovou o tom, čo so sebou prináša vyučovanie cudzích jazykov – či už pre učiacich sa, alebo pre učiteľov.

Rádio Slovensko

Dobré ráno v Rádiu Slovensko

Ako nás deti „milujú po nemecky“ a čo je najdôležitejšie na procese učenia – rozhovor s p. Bernasovskou a p. Dedekom

Tlačová správa RTVS

Lehrerin des Jahres bekannt

Tlačová správa RTVS v nemeckom jazyku

Pravda

Aké sú výzvy, ale aj úskalia toho, keď sa učiteľ rozhodne učiť inak. Dozviete sa v rozhovore v Pravde.

Pravda: Učiteľka Slovenska učila o Berlínskom múre naživo

RTVS :24

Chcete vedieť, ako si naplánuje Učiteľka Slovenska hodinu? Ako ju hneď po ocenení privítali jej žiaci? Alebo čo by rada po ocenení robila? A aj to, ako pomáha iným učiteľom nemčinárom?

Očami bývalej žiačky

Účasť v podujatí Učiteľ Slovenska je podmienená nominovaním učiteľa žiakmi, kolegami, riaditeľmi školy predovšetkým na základe využívania moderných a kreatívnych metód vo výučbe a inovatívneho prístupu k procesu učenia. Takto vidí Alexandru Hučekovú jej bývalá žiačka.

Kreslené indície

Predtým než bol vyhlásený víťaz ocenenia, museli sme si ešte počkať a pomocou kreslených indícií hľadať znaky, ktoré nám víťazku priblížili. Tu je výsledný obrázok: pomocu kociek LEGO sme si postavili naše izby a rozprávali sme si o nich, naši žiaci sa zúčastnili medzinárodného projektu 1:0 pre nemčinu o nemčine a o futbale a tiež sme spolu precestovali a objavovali mestá a ich tajomstvá v Nemecku a Rakúsku.

Fotogaléria z galavečera

Alexandra Hučeková v TOP 10 prestížnej ankety Učiteľ Slovenska 2021

Žilinčanka Alexandra Hučeková v TOP 10 prestížnej ankety Učiteľ Slovenska 2021: Deti sú stále rovnaké, len sa treba naladiť na ich momentálne potreby

Článok bol zverejnený na webe Žilinského večerníka 21.04.2022, autor: Juraj Vnuk.

Z prihlásenej tisícky až do najlepšej desiatky. To je skvelá vizitka žilinskej učiteľky Alexandry Hučekovej (49), ktorá zabojuje v prestížnej ankete Učiteľ Slovenska 2021 o celkový titul. Výsledky poroty i diváckeho hlasovania budú vyhodnotené na slávnostnom galavečeri začiatkom mája. Jediná Žilinčanka v najlepšej desiatke doteraz ani netuší, kto ju nominoval. Viac už v našom zaujímavom rozhovore.

Ako sa vám podarilo dostať do takejto exkluzívnej spoločnosti v rámci učiteľského povolania na Slovensku?

Nominácie môžu ísť od rodičov, kolegov či žiakov a ja paradoxne neviem meno môjho nominujúceho. Postupne po ňom pátram a dúfam, že aj vďaka vašim novinám sa mi dotyčná bývala žiačka ozve. Učila som na viacerých miestach, môže byť z ktorejkoľvek školy.

Ocenenie Učiteľ Slovenska nie je vo verejnosti pomerne neznáme, čo ste všetko museli splniť, aby ste sa dostali do najlepšej desiatky?

Nie je to veru „Futbalista roka“ a naozaj ľudia o tom nevedia. Vo svete má toto ocenenie dlhú tradíciu a na Slovensku cez  Občianske združenie Živica pôsobí 5 rokov. Celý proces trvá pol roka, kde po nominácii som musela vyplniť siahodlhý dotazník o svojej činnosti. Potom z tisíc nominovaných, vybrali najužšiu tridsiatku a až desiatku. Vyhlásenie bude 4. mája v Bratislave pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej, čo potvrdzuje serióznosť  podujatia.

Čo robiť, aby Žilinčania posunuli svoje jediné želiezko v ohni k celkovému titulu?

Anketa má dve kategórie, pričom jednou z nich je cena poroty a tá prebehla už začiatkom apríla a porota svojho kandidáta má. Druhá je cena verejnosti so sofistikovaným systémom, keď každý hlasujúci má 5 hlasov s možnosťou odovzdať hlasy z jednej IP adresy, takže jedna domácnosť má akoby 5 hlasov. Stačí si dať do vyhľadávača Učiteľ Slovenska 2021 hlasovanie a nájdete nielen môj profil, ale aj ostatných kandidátov.

Ako vás poznajú vaši žiaci?

Mám široké portfólio aktivít, kde v prvom rade som majiteľka jazykovej školy Babylon Education so sídlom na Ulici Jána Milca 6 v Žiline. Nie sme pre verejnosť  príliš známi, lebo našim cieľom nie je ísť do komerčnej šírky. Špecializujeme sa na nemčinu, je to diera na trhu. Žiaľ, nemčina je neobľúbený predmet v škole, existujú voči jazyku predsudky na základe histórie, vraj neznie dobre, a my chceme ukázať, že v súčasnosti je bezkonkurenčne potrebná, lebo anglicky vie dnes každý. K tomu máme rozsiahlu výučbu v jednej žilinskej nemeckej firme a popritom a tiež učím momentálne na malý úväzok na Gymnáziu Varšavská v Žiline.

Jazyková škola je určite Vašou srdcovkou, v čom  ste oproti iným školám v Žiline jedineční?

Žiadna iná škola v Žiline určite neučí nemčinu deti. My ich tu máme  vo veku od 7 rokov a učíme ich cez overený program od nemeckých odborníkov vypracovaný s ich typickou precíznosťou a tento program deti ohúri. Po prvých hodinách už deti vedia hovoriť, rozprávajú príbehy a okamžite vidíte výsledky.

Ako viete prepnúť medzi výučbou detí a dospelých?

Je to jedna z najnáročnejších veci v našej práci. Výborná otázka, lebo u nás práve v tomto vidíme náš najväčší benefit a úspech. Vidíme „do hlavy“,  či skôr sa snažíme o to, pričom ani jeden kurz neučíme rovnako. Už počas prípravy myslím na cieľovú skupinu, ako vystavať  hodinu. Snažíme sa vnímať ľudí individuálne, i keď to slovo dnes príliš neobľubujem. Skôr poznať cieľ, priority , prečo sa učia jazyk, a nato treba ušiť štýl práce, kde klient cíti svoj hmatateľný progres.

Vyučujete už takmer 30 rokov, sú dnešné deti iné ako tie z predošlých generácii? Napríklad pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi?

Asi očakávate, že pod vplyvom moderných technológii a pokroku poviem „áno“, ale zásadne hovorím „nie“. Za 30 rokov vyučovanie sú deti rovnaké, lebo majú rovnaké očakávania, aby ste boli ľudskí i pripravili zábavnú hodinu, po ktorej  s istotou vedia, že sa niečo naučili. Každé dieťa má neuveriteľné požiadavky na učiteľa, len sa občas omylom domnievame, že deti majú rady, ak učiteľ dá voľnú hodinu. Práveže potrebuje od vás vidieť nasadenie, a ak ukážete svoj záujem i energiu, tak sa dieťa nechá strhnúť. Môžete mi veriť. Nemám dieťa, ktoré by odišlo z kurzu počas školského roku s výčitkou, že „ma to nebaví“. Za celú kariéru toto nepoznám. Deti sú rovnaké, len sa treba naladiť na ich momentálne potreby.

Ako sa vám darí v napredovaní Vašej jazykovej školy?

Pracujeme prezenčne s ťažiskovou nemčinou a popritom máme aj angličtinu v príprave na medzinárodné skúšky, pretože naši kolegovia-angličtinári sú skúsení a veľmi úspešní. Online fáza je v práci s firmami, kde sme sa dobre etablovali na trhu s využívaním aplikácii. Počas pandémie sme do dvoch týždňov fungovali online a dokonca kurzisti z iných jazykových škôl nám hovorili, ako to robíme dobre. Týmto spôsobom aj rastieme,  jeden povie druhému, čo je najlepšia reklama. Začali sme v roku 2016 na ZŠ R. Zaymusa, a keď sme cítili, že priestory nám nevyhovujú, prišli sme v roku 2019 do centra Žiliny. Pandémia nám priniesla zdrvujúce momenty, no zachránila nás online výučba.

 

KTO JE ALEXANDRA HUČEKOVÁ?  

Povolanie: spolumajiteľka jazykovej školy, učiteľka nemeckého jazyka.

Rodinný stav: vydatá, manžel Peter a synovia Matej (18) a Viliam (12).

Záľuby: voľný čas venujem futbalu, som vášnivý fanúšik, väčší než môj manžel a fandím Chelsea Londýn.

Typická vlastnosť: nadšenie.

Na ľuďoch neznášam: momentálne hlúposť, žiaľ, neviem sa ubrániť čítaniu komentárov na sociálnych sieťach a dosť pri tom trpím.

Cestovateľský sen: rada cestujem, no  nepotrebujem ísť ďaleko. Portugalsko je môj sen, raz sa mi to podarí.

Obľúbená kuchyňa: všetko talianske ako aj celá krajina.

Kinderuni (Detská univerzita): Aby si malí nemčinári našli cestu k nemčine

Kinderuni (Detská univerzita): Aby si malí nemčinári našli cestu k nemčine

Nechajte sa pozvať a zúčastnite sa otvorenej hodiny so žiakmi a učiteľmi, aby ste sa presvedčili, aký skvelý program ponúka Goethe inštitút školám, rodičom, ale predovšetkým mladším žiakom s cieľom ukázať, že jazyk sa najlepšie učí prakticky, zodpovedajúc záujmom a možnostiam detí a k tomu s bohatou odborne prepracovanou didaktickou podporou.

Kinderuni je inovatívny projekt, ktorý stavia na vrodenej zvedavosti detí a podporuje ich kreatívne myslenie. Kinderuni ponúka témy, ktorými sa deti zaoberajú a na ktoré nenájdu odpovede v žiadnej učebnici nemčiny.

Kinderuni je digitálna platforma Goetheho inštitútu, voľne prístupná deťom na celom svete, nezávisle od miesta, školy, ale aj od úrovne ovládania jazyka.

Hoci na prvý pohľad vníma skúsený učiteľ témy ako komplikované a po jazykovej stránke náročné, my vám ukážeme, ako tento projekt pretaviť do pútavej formy vo výučbe a správne využiť didaktizovaný materiál, ktorý je učiteľom voľne prístupný. Ani náročnejší jazyk vám nemusí robiť vrásky, všetky triky, ako zvládnuť túto úroveň, spoznáte na našich praktických ukážkach.

Digitálna Kinderuni je produktom najmodernejších vzdelávacích technológií a spočíva v tom, že dieťa nie je nútené učiť sa, ale naopak: témy vzbudzujú zvedavosť a chuť skúmať a spoznávať hravým spôsobom.

Pod záštitou Goethe Institut Bratislava spolukoordinujeme implementáciu projektu na Slovensku, navštevujeme školy a inštitúty a ukazujeme na konkrétnych príkladoch, ako s deťmi pomocou Kinderuni pracovať.

Kinderuni je v mnohých ohľadoch prelomový projekt. Zjednocuje viaceré pedagogické prístupy a metódy, ktoré sa radia k tým najprogresívnejším. Projekt bol niekoľkokrát medzinárodne úspešne testovaný a dnes sa zavádza v krajinách na celom svete.

Medzinárodný certifikát z nemčiny: Prečo je užitočný a ako ho zvládnem?

Medzinárodný certifikát z nemčiny: Prečo je užitočný a ako ho zvládnem?

Nik nepochybuje, že nemčina opäť rýchlo naberá na dôležitosti, a ak máte záujem potvrdiť si formálne svoje jazykové vedomosti, najlepšou možnosťou je medzinárodná skúška a tá najuznávanejšia je Goethe- Zertifikat. Chcete vedieť prečo?

Ak získate tento oficiálny a všade uznávaný medzinárodný doklad o vašich jazykových vedomostiach, máte obrovskú výhodu napríklad v konkurencii voči „iba“ anglicky hovoriacim uchádzačom o pracovné miesto. Platí to aj v našom regióne, kde sídli mnoho nemeckých firiem. A nezabudnite, že ako vysokoškolský študent máte otvorené dvere pre účasť na Erasmus-projekte. Prehľad o uznaní certifikátu získate tu.

V Nemecku je Goethe-Zertifikat B2 požadovaná úroveň napríklad pre miesto v zdravotníctve, alebo vám umožní uchádzať sa o študijné miesto na niektorých univerzitách. Zoznam týchto univerzít v nemecky hovoriacich krajinách nájdete tu.

A že máte len 15 rokov a tie dospelácke témy a informácie z reálií sú pre vás zbytočné, či náročné? Na rozdiel od štátnych jazykových skúšok na Slovensku sa  táto skúška delí podľa veku, to znamená, že mládež sa stretne s témami, ktoré sú im blízke: škola, priatelia, voľný čas. Skúška je vystavaná prakticky, overuje sa, či viete reagovať na maily, či vysvetlíte svoje postoje, viete argumentovať alebo prezentovať. Teda nemusíte sa bifľovať nič, čo by ste nepotrebovali pre vašu prax alebo pre každodenný život. Ako a kde sa dá na skúšku najlepšie pripraviť?

Najlepšou voľbou je príprava v skupinkách v kurzoch, ktoré vedú lektori-odborníci. Kto by nechcel, aby ho pripravoval lektor a zároveň aj skúšajúci vyškolený Goethe Inštitútom, ktorý skúšky organizuje? Priamo v Žiline na našej jazykovej škole túto možnosť máte. Viac si prečítajte o našich lektoroch – nemčinároch tu: Vzdelávacie centrum Babylon Education – Viac než len jazyková škola.

Príprava v našich kurzoch je skvelou voľbou, keďže naši certifikovaní lektori presne vedia, čo sa od vás na skúške očakáva. A podľa toho vás aj pripravia. Naša skúsenosť a úspechy našich absolventov sú zárukou kvalitnej prípravy.