Výučba prerušená do odvolania

Milí kurzisti, rodičia, milí naši jazykári,

vzhľadom na všeobecnú situáciu ohrozenia šíriacim sa vírusom pokračuje naša jazyková inštitúcia v prerušení výučby do odvolania.
Aby sa naši kurzisti mohli naďalej vzdelávať aj v domácom prostredí, dohodne si učiteľ každého kurzu elektronickú formu, akou bude výučba prebiehať podľa možností a k obojstrannej spokojnosti.
Pokojne sa na nás kedykoľvek môžete obrátiť s otázkami alebo návrhmi.
Veríme, že nájdeme cestu, ako preklenúť toto náročne obdobie.

Prajeme pevné zdravie.

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

  • Pracujeme v malých skupinách.
  • Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.
  • Ponúkame širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania.
  • Pripravujeme na rôzne typy skúšok (prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy, monitor, maturita, medzinárodné certifikáty Cambridge English FirstAdvancedÖsterreichisches SprachdiplomGoethe Zertifikat).
  • Sme certifikovaní pre online jazykové kurzy a máme s touto formou výborné skúsenosti.
V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Viac než len jazyková škola

Babylon Education je súkromné vzdelávacie centrum v priamom centre mesta Žilina. Ponúkame Vám i Vašim deťom skupinové, individuálne a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Okrem toho Vám zabezpečíme kvalitnú prípravu na maturitu, monitor či prijímacie pohovory na stredné školy aj osemročné gymnáziá.
Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Sme partnerom Rakúskeho inštitútu

Ako jediná vzdelávacia spoločnosť v Žiline organizujeme a vedieme jazykové kurzy pod záštitou zahraničného partnera: Rakúskeho inštitútu (Österreich Institut Bratislava), ktorý pracuje z poverenia Rakúskej republiky. Našu spoločnosť si zvolil na základe preukázaných kvalít vo vzdelávaní a v práci a schopnostiach lektorov, ktorí vynikajú práve vďaka prístupu k učeniu svojich kurzistov.

Kurzy pre učiteľov nemčiny

Tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e‑lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.