Naše kurzy pokračujú online

… pretože máme

 • certifikovanú kvalitu pre online výučbu
 • skúsenosti s online výučbou
 • digitalizované učebnice

Webináre pre učiteľov

Teraz organizujeme aj webináre pre učiteľov o online výučbe.

Webináre

Online kurzy nemčiny a angličtiny

Z pohodlia domova a predsa všetko ako v bežnej učebni.
Ponúkame skúsenosť a certifikáty potvrdzujúce kvalitu.

 • Používame digitalizované učebnice.
 • Využívame overené metódy pre digitálnu výučbu.
 • Naši lektori sú certifikovaní pre online tútorovanie a učenie.
 • Tútorujeme online už niekoľko rokov.

Naše online kurzy ponúkame

 • pre deti a žiakov základných a stredných škôl
 • pre firmy, jednotlivcov aj skupiny dospelých
 • ako prípravu na medzinárodné certifikáty
Ponuka kurzov

Výhody našich online kurzov

Technológie

Naša virtuálna učebňa využíva jednoduchú technológiu. Používame vhodné aplikácie a učebné nástroje.

Kvalifikovaní lektori

Kurzy vedú kvalifikovaní lektori s dlhoročnými skúsenosťami s online výučbou.

Certifkáty

Lektori sú certifikovaní v zahraničí ako učitelia, ako skúšajúci na medzinárodných skúškach a online tútori.

Kurzy na mieru

Obsah výučby dohodneme a vypracujeme podľa Vašich požiadaviek.

Ponúkame kvalitnú a zábavnú výučbu pomocou moderných nástrojov súčasného digitálneho sveta. Naša výučba nie sú len slovíčka a gramatické cvičenia, ale komunikatívne kurzy s prepojením na skutočný život.

Pripravujeme aj na medzinárodné skúšky Goethe Zertifikat Deutsch a ÖSD.

Vaše otázky k online výučbe

Ako sa prihlásim do online kurzu?

Na našej stránke v časti PRIHLÁŠKA nájdete online formulár. Po prihlásení Vás budeme kontaktovať. Cez email dostaneš prístupový kód do našej online učebne.

Čo potrebujem pre online výučbu?

Ideálny je počítač alebo notebook s webkamerou a mikrofónom. Aj bez kamery je možné zúčastniť sa výučby. K tomu, samozrejme, stabilné internetové pripojenie.

Môžem si pred výučbou vyskúšať, či všetko dobre funguje?

Pred výučbou je možné overiť si, či pripojenie a technika vyhovuje požiadavkám kurzu, a popritom si môžete vyskúšať všetky nástroje online výučby.

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

 • Pracujeme v malých skupinách.
 • Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.
 • Ponúkame širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania.
 • Pripravujeme na rôzne typy skúšok (prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy, monitor, maturita, medzinárodné certifikáty Cambridge English FirstAdvancedÖsterreichisches SprachdiplomGoethe Zertifikat).
 • Sme certifikovaní pre online jazykové kurzy a máme s touto formou výborné skúsenosti.
V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Viac než len jazyková škola

Babylon Education je súkromné vzdelávacie centrum v priamom centre mesta Žilina. Ponúkame Vám i Vašim deťom skupinové, individuálne a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Okrem toho Vám zabezpečíme kvalitnú prípravu na maturitu, monitor či prijímacie pohovory na stredné školy aj osemročné gymnáziá.
Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Sme partnerom Goethe inštitútu

V spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave organizujeme prípravné kurzy pre medzinárodné skúšky Goethe Zertifikat až po úroveň C1. Našu spoločnosť si zvolil na základe preukázaných kvalít vo vzdelávaní a v práci a schopnostiach lektorov, ktorí vynikajú práve vďaka prístupu k učeniu svojich kurzistov.

Sme vyškolení a certifikovaní skúšajúci pre medzinárodné skúšky Goethe Zertifikat z poverenia Goethe Institut Mníchov. Aj to je záruka, že Vám poskytneme kompetentnú prípravu na medzinárodné testovanie. Úspešnosť prípravy našich kurzistov bola doteraz 100%‑ná!  

Ako skúšajúci sme poverení pôsobiť pri skúškach organizovaných v spolupráci s Goethe Institut Bratislava na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Kurzy pre učiteľov nemčiny

Tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e‑lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.