Alexandra Hučeková – Učiteľ Slovenska

V rámci iniciatívy CEEV ŽivicaKomenského inštitútu bol vytvorený projekt podľa medzinárodnej súťaže Global Teacher Prize aj na národnej úrovni v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska. Cieľom projektu je nájsť a oceniť inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku.
Alexandra Hučeková, učiteľka nemčiny z našej jazykovej školy, bola nominovaná svojou bývalou žiačkou a spomedzi takmer 1.000 nominovaných sa dostala medzi TOP 10 postupujúcich.
Je to dôkaz, že v našej škole stojí zato učiť sa cudzí jazyk, lebo všetci lektori sú rovnako skvelí, vzdelávajú sa a navzájom sa inšpirujú hlavne preto, aby boli spokojní ich kurzisti.
Veľa šťastia nám všetkým! Oder: Hals- und Beinbruch 🙂

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny, taliančiny a slovenčiny

  • Pracujeme v malých skupinách.
  • Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.
  • Ponúkame širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania.
  • Pripravujeme na rôzne typy skúšok (maturita, medzinárodné certifikáty Cambridge English FirstAdvancedÖsterreichisches SprachdiplomGoethe Zertifikat).
  • Sme vyškolení a certifikovaní členovia skúšobnej komisie pre medzinárodné skúšky nemeckého jazyka Goethe Inštitút Mníchov.
  • Vedieme odborno-metodické semináre a kurzy pre učiteľov nemčiny na Slovensku a v strednej a východnej Európe.
  • Sme certifikovaní pre online jazykové kurzy a máme s touto formou výborné skúsenosti.
V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Viac než len jazyková škola

Babylon Education je súkromné vzdelávacie centrum v priamom centre mesta Žilina. Ponúkame Vám i Vašim deťom skupinové, individuálne a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Okrem toho Vám zabezpečíme kvalitnú prípravu na maturitu, monitor či prijímacie pohovory na stredné školy aj osemročné gymnáziá.
Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Sme partnerom Goethe inštitútu

V spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave organizujeme prípravné kurzy pre medzinárodné skúšky Goethe Zertifikat až po úroveň C1. Našu spoločnosť si zvolil na základe preukázaných kvalít vo vzdelávaní a v práci a schopnostiach lektorov, ktorí vynikajú práve vďaka prístupu k učeniu svojich kurzistov.

Sme vyškolení a certifikovaní skúšajúci pre medzinárodné skúšky Goethe Zertifikat z poverenia Goethe Institut Mníchov. Aj to je záruka, že Vám poskytneme kompetentnú prípravu na medzinárodné testovanie. Úspešnosť prípravy našich kurzistov bola doteraz 100%‑ná!  

Ako skúšajúci sme poverení pôsobiť pri skúškach organizovaných v spolupráci s Goethe Institut Bratislava na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Kurzy pre učiteľov nemčiny

Tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e‑lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.