Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

Kurzy pre dospelých

Naším cieľom je vidieť Váš pokrok a radosť z úspechu vo vdelávaní

V kurzoch pre malé skupinky sa učíte jazyk aktívne, ako sa používa vo všednom dni i v pracovnom prostredí. Na to, aby bolo učenie pre Vás efektívne a zároveň zábavné, využívame metódy, ktoré vychádzajú z najnovších štúdií o tom, ako sa učíme, ako si najlepšie zapamätáme a ako naučené prirodzene používame v praxi.

U nás budete komunikovať a zároveň jazyk správne používať. Už nebudete čakať, kedy prídete na rad, aby ste vyslovili alebo prečítali jednu vetu!

Anglický jazyk

Kurzy pre dospelých

Rýchlokurz pre mierne pokročilých (úroveň A2/B1)

piatok 16:00 – 17:30
sobota 9:00 – 10:30

Nemecký jazyk

Kurzy pre dospelých

Nemčina pre začiatočníkov (úroveň A1)

štvrtok 16:15 – 17:45

Nemčina pre pokročilých – konverzačný kurz (úroveň B2)

štvrtok 16:15 – 17:45

Slovenčina pre cudzincov

 • štandardné: 2 × 50 min. jedenkrát týždenne
 • polointenzívne: 2 × 50 min. dvakrát týždenne
 • individuálne
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.

Medzinárodné skúšky

Chcete študovať alebo pracovať v anglicky alebo nemecky hovoriacich krajinách?
U nás sa môžete pripravovať na anglické alebo nemecké medzinárodne platné certifikáty:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
 • Goethe Zertifikat

Prípravné kurzy na Goethe Zertifikat

V spolupráci s Goethe inštitútom Bratislava otvárame prípravné kurzy nemeckého jazyka na medzinárodný Goethe Zertifikat na úrovniach A1 ‑ C1.

 • Certifikát zvyšuje kvalifikačné predpoklady na medzinárodnom trhu práce a oprávňuje:
 • uchádzať sa o štúdium na nemeckých, rakúskych a švajčiarskych univerzitách (v závislosti od požiadaviek univerzity úrovne B2, C1 alebo C2)
 • uchádzať sa o zdravotnícke povolania v Nemecku na základe nemeckého zákona o uznávaní kvalifikácie
 • požiadať o občianstvo v nemecky hovoriacich krajinách (B1) alebo povolenie k pobytu
 • konať v prípadoch zmiešaných manželstiev
Viac informácií
Ponúkame širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania.

Gramatický tréning

Viete hovoriť, rozumiete filmom aj piesňam, ale nie ste si istý, či je Váš prejav úplne gramaticky správny?

Kurz gramatického tréningu Vás prevedie všetkými gramatickými javmi, dostanete systematické vysvetlenie a dostatočný priestor na nácvik písomne aj ústne. Každý gramatický jav je pritom vsadený do kontextu tak, aby ste pochopili a natrénovali jeho praktické využitie.

Pre učiteľov nemčiny

 • rozširujúce jazykové kurzy pre nemčinárov
 • ponúkame progres v odborno-metodickej aj jazykovej oblasti
 • od úrovne B1
Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.

Kurzy doplňujúce kvalifikáciu

Cudzí jazyk v oblastiach

 • turizmus
 • ošetrovateľstvo
 • osobná a telefonická pracovná komunikácia