Skip to main content
Blog

Letné detské kurzy v nemčine pre deti zamestnancov firmy

Letné detské kurzy v nemčine pre deti zamestnancov firmy

Pre Vaše deti sme pripravili profesionálny program v nemčine, ktorý je zameraný na prvý kontakt s jazykom. Deti sa zoznámia s témami, ktoré ich zaujímajú, ako napríklad autopilot, výroba cukríkov, húsenková dráha, vodiace psy, 3-D tlač alebo zvuk mušlí. Aktivity sú interaktívne, zábavné a poučné, s využitím digitálnych technológií.

Čo o tomto programe napísal p. Rastislav Kušpál z vedenia spoločnosti Siemens Mobility Žilina, kde sme zorganizovali už 5 takýchto denných kurzov:

Počas letných prázdnin sa nám po prvýkrát podarilo v spolupráci s pani Alexandrou Hučekovou a Monikou Rybárikovou a pod záštitou Goethe-Institut zorganizovať Detskú univerzitu pre deti zamestnancov spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o.  v Žiline.

… My ako nemecký koncern, pôsobiaci na Slovensku, dlhodobo bojujeme s nedostatkom kvalitných zamestnancov schopných komunikovať po nemecky. Len v Žiline zamestnávame aktuálne viac ako 600 vysokokvalifikovaných zamestnancov, pričom pre veľa z nich je komunikačný jazyk nemčina. Je pravdou, že medzinárodný trend smeruje k anglickému jazyku, ako univerzálnemu jazyku pre medzinárodnú komunikáciu, avšak práve v našej oblasti automatizácie pre koľajovú dopravu je tento trend pozvoľnejší. U našich najväčších zákazníkov DB (Deutsche Bahn), ÖBB (Österreichische Bundesbahn), SBB (Schweizerische Bundesbahn), je tento trend takmer neviditeľný. Toto je dôvod, prečo my, ako zamestnávateľ, podporujeme vzdelávanie zamestnancov ale aj študentov na UNIZA v nemeckom jazyku. Ponuka od pani Hučekovej a Rybárikovej, na zorganizovanie detskej univerzity pre deti zamestnancov našej spoločnosti, zapadla do nášho dlhodobého konceptu šírenia povedomia o potrebe nemeckého jazyka.

Samotnú realizáciu Detskej univerzity hodnotím nadmieru pozitívne, ohlasy nie len rodičov, ale predovšetkým detí samotných, boli vysoko pozitívne. Obe lektorky veľmi zaujímavým spôsobom vtiahli deti do procesu vzdelávania a  pripravené aktivity navyše prispôsobili téme, ktorá bola príbuzná oblasti nášho pôsobenia. Nenútenou formou primäli deti k aktívnemu prístupu. Napriek tomu, že pre veľa zúčastnených detí to bol prvý priamy kontakt s nemčinou, všetky, bez výnimky, boli nadšené a chceli pokračovať, napriek tomu, že vyhradený čas vypršal.

Na tomto mieste chcem naozaj pochváliť myšlienku detskej univerzity ako takú, je to skvelý spôsob ako prebudiť záujem o štúdium nemeckého jazyka u detí. Bez tých správnych lektorov by efekt určite nebol taký, ako som mal možnosť osobne vidieť u nás, takže musím pochváliť aj pani lektorky.

Ešte raz Vám ďakujem za túto iniciatívu a verím, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť zorganizovať ďalšie projekty  touto formou. Tento rok sa nám podarilo zorganizovať len dva dni*, pričom záujem detí a ich rodičov, a to najmä po skúsenosti z prvého dňa, bol omnoho väčší.

*Text je z roku 2022. V roku 2023 boli zorganizované ďalšie tri celodenné programy pre deti.