Skip to main content
Blog

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Prečo študovať v nemecky hovoriacich krajinách?

Štúdium v nemčine?  Prečo by to niekto robil? Často počujeme: „Môj strop v nemčine je Wie geht´s, a to sa učím nemčinu osem rokov“. Bežné reakcie okolia na  znalosť nemčiny.  Prečo klesá záujem  o nemčinu a rozhodnutie študovať v nemecky hovoriacich krajinách nie je také časté ako štúdium v angličtine? 

Odpoveď na túto otázku sa pravdepodobne bude pesimisticky točiť okolo zlyhania slovenského školstva ako takého. Neefektívne vyučovacie metódy na pedagogických fakultách, ale aj nízka motivácia vyučujúcich. A presne tu začína nechuť do nemčiny, so zlou skúsenosťou zo školy, bifľovaním sa zbytočných slov, ktoré so správnym členom predsa nemôžu dávať zmysel, či gramatickými pravidlami bez praktického využitia. 

Najviac slovenských maturantov smeruje do Čiech. Za posledných 20 rokov ich počet vzrástol šesťnásobne. Takmer polovicu zahraničných študentov v Českej republike tvoria práve slovenskí študenti. Ako  hlavné  dôvody odchodu na tamojšie univerzity sa uvádzajú vyššia kvalita vzdelávania, štúdium zadarmo a jazyková príbuznosť. Ak by na dostatočnej úrovni ovládali nemčinu, určite by sa rozhodli inak. 

Aké výhody ponúka štúdium v Nemecku alebo v Rakúsku?

  • štúdium na štátnych univerzitách je bezplatné
  • systém štúdia vedie študentov k väčšej samostatnosti
  • popri kvalitnom vzdelaní, ktoré sa mimochodom považuje za jedno z najprestížnejších,  si súbežne so štúdiom ešte viac zdokonalíte nemčinu a stávate sa zaujímavým na trhu práce
  • môžete  využiť širokú ponuku programov Erasmus+ na partnerských univerzitách v celom svete, v angličtine, nemčine  alebo v ďalšom cudzom jazyku
  • náklady na štúdium a život sú porovnateľné s nákladmi v Českej republike, väčšina študentov si popri štúdiu aj privyrába
  • mnohé študijné odbory berú uchádzačov bez prijímacích skúšok
  • geografická blízkosť rakúskych univerzít, svojím spôsobom aj nemeckých, pretože Anglicko, či iné anglicky hovoriace krajiny sú podstatne ďalej
  • na univerzite stretnete študentov z celého sveta, prirodzene okrem nemčiny trénujete aj angličtinu

Jedna naša bývalá kurzistka, ktorá sa rozhodla študovať v Rakúsku sa s nami podelila o svoje skúsenosti. Na Univerzitu bola prijatá bez prijímacích pohovorov, musela predložiť iba vysvedčenia zo strednej školy,  maturitné vysvedčenie a Goethe certifikát na úrovni C1. Dostala miesto v dvojposteľovej izbe na internáte v študentskom kempe za 267€ na mesiac. Náklady na bývanie sú porovnateľné, náhodne vybraný vysokoškolský internát v Prahe ponúka ubytovanie v dvojlôžkovej izbe za 255€ na mesiac. Takisto náklady na cestovanie sú porovnateľné, študenti môžu využívať zľavy a rôzne ponuky železničných prepravcov.

Predpokladom získať miesto na univerzite v Nemecku alebo v Rakúsku je maturita a jazykový certifikát o znalosti nemčiny na úrovni B2-C2. Tu je zoznam univerzít s ich požiadavkami na jazykovú úroveň, konkrétnu univerzitu si samozrejme treba skontrolovať aj na jej domovskej stránke, požiadavky univerzít sa môžu meniť.

Nemecký jazykový certifikát už na úrovni B2 otvorí dvere aj niektorých univerzít v Holandsku, za certifikáty na úrovni C1 dostávate na niektorých univerzitách v Českej republike body v prijímacom konaní, čo úplne zmení štartovaciu čiaru uchádzača o štúdium.

Aké dôvody pre nemčinu ešte existujú?

V priebehu rokov klesá záujem o maturitu v nemčine, v roku 2022 si nemčinu ako cudzí jazyk na úrovniach B1-C1 zvolilo iba 2,7% zo všetkých maturantovVýrazný je aj rozdiel v jednotlivých krajoch Slovenska. V Bratislavskom kraji je záujem o nemčinu v porovnaní so Žilinským oveľa väčší. To ovplyvňuje veľa faktorov,  ako napríklad závod nemeckej automobilky Volkswagen, blízkosť do susedného Rakúska, nemecké školy a gymnáziá, či Goetheho Inštitút. . Vedieť nemčinu teda  znamená výrazne sa odlíšiť od ostatných.

Nemecké a rakúske  firmy, ktoré sú pre slovenskú ekonomiku dôležitým faktorom, pretože platia až štvrtinu daní spomedzi ostatných firiem na Slovensku, taktiež apelujú na vážnosť tohto problému. Príkladom je aj firma Siemens Mobility, ktorá v Žiline neustále hľadá ľudí so znalosťou nemčiny. V Žiline a jej okolí samozrejme existujú ďalšie nemecké firmy, kde znalosť nemčiny je výhodou a tým rastie aj možnosť nájsť si atraktívne zamestnanie.

Babylon Education Žilina ponúka kvalitnú prípravu na jazykové skúšky z nemeckého jazyka, pre úrovne B1-C1.  Sme certifikované skúšajúce Goetheho inštitútu, preto vieme, ako prípravu študentov ušiť na mieru. Naši kurzisti pri skúškach dosahujú nadštandardné výkony, produktívne zručnosti ako písanie a hovorenie majú často ohodnotené v rozmedzí 90-100%. Tieto certifikáty sú predpokladom pre prijatie na univerzity alebo vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

A ešte jeden možno úsmevný dôvod pre rodičov, prečo dať svojho potomka do kurzu nemčiny? 

Aby neodišlo na štúdiá do Ameriky alebo do Austrálie. Viedeň je v podstate hneď za rohom.