Skip to main content
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Ponúkame Vám i Vašim deťom skupinové, individuálne a firemné kurzy.

Kurzy pre starších žiakov a študentov

Od 2. stupňa ZŠ po maturitu

Po prvých rokoch vyučovania jazyka na základnej škole by už mali žiaci vedieť plynule ho používať, klásť otázky alebo opísať jednoduché udalosti.

Kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre stredoškolákov je vedený priamou metódou a výlučne v cudzom jazyku. Žiaci sú rôznymi modernými metódami vedení k hovoreniu v cudzom jazyku. Používajú správnu gramatiku, obohacujú a precvičujú si slovnú zásobu v neustálej komunikácii.

Anglický jazyk

Kurzy pre starších žiakov a študentov

Angličtina pre žiakov 8. ‑ 9. roč. ZŠ (úroveň A2 ‑ B1)

pondelok 14:40 ‑ 16:10
alebo
piatok 14:30 ‑ 16:00

Príprava na Cambridge certifikát (úroveň B2, C1)

streda 15:15 ‑ 16:45
alebo
streda 17:10 ‑ 18:40

Nemecký jazyk

Kurzy pre starších žiakov ZŠ

Nemčina pre žiakov 5. ‑ 6. roč. ZŠ (úroveň A1.1)

štvrtok 15:15 ‑ 16:45

Nemčina pre žiakov 7. ‑ 9. roč. ZŠ (úroveň A1.2)

utorok 14:30 ‑ 16:00
alebo
utorok 15:15 ‑ 16:45

Nemčina pre žiakov 8. roč. ZŠ – 1. roč. SŠ (úroveň A1.2)

štvrtok 15:00 ‑ 16:30

Nemčina pre žiakov 7. ‑ 9. roč. ZŠ (úroveň A2.1)

utorok 16:00 ‑ 17:30

Nemčina pre žiakov 8. roč. ZŠ ‑ 1. roč. SŠ (úroveň A2.1)

streda 14:30 ‑ 16:00

Nemecký jazyk

Kurzy pre študentov SŠ

Nemčina pre žiakov 8. roč. ZŠ ‑ 1. roč. SŠ (úroveň A1.2)

štvrtok 15:00 ‑ 16:30

Nemčina pre žiakov 8. roč. ZŠ ‑ 1. roč. SŠ (úroveň A2.1)

streda 14:30 ‑ 16:00

Nemčina pre študentov SŠ – úplní začiatočníci

streda 16:50 ‑ 18:20

Nemčina pre študentov 1. – 2. roč. SŠ (úroveň A2 – B1)

pondelok 15:15 ‑ 16:45

Nemčina pre študentov 2. – 4. roč. SŠ – príprava na Goethe Zertifikat (úroveň B1)

piatok 14:45 – 16:15

Nemčina pre študentov 2. – 4. roč. SŠ – príprava na Goethe Zertifikat (úroveň B2)

streda 15:15 – 16:45

Nemčina pre študentov SŠ – príprava na Goethe Zertifikat (úroveň C1)

ONLINE: pondelok 18:00 – 19:30

Konverzačný kurz nemčiny (úroveň B2)

streda 16:50 ‑ 18:20

Taliansky jazyk

Kurzy pre starších žiakov a študentov

Taliančina pre začiatočníkov (úroveň A1)

utorok 16:30 ‑ 18:00

Príprava na maturitu

  • Potrebuješ pred maturitou získať istotu a objektívne zhodnotiť stav svojich vedomostí?
  • Potrebuješ pomôcť s nedostatkami v maturitných predmetoch?

Individuálnu výučbu prispôsobíme Tvojím potrebám tak, aby si v krátkom časovom horizonte pred maturitou vniesol systém do svojich vedomostí, alebo sa pripravil na efektívne a sebavedomé riešenie úloh počas celoročnej individuálnej výučby.

Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.

Medzinárodné skúšky

Chcete študovať alebo pracovať v anglicky alebo nemecky hovoriacich krajinách?
U nás sa môžete pripravovať na anglické alebo nemecké medzinárodne platné certifikáty:

  • Cambridge English: First (FCE)
  • Cambridge English: Advanced (CAE)
  • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
  • Goethe Zertifikat

Prípravné kurzy na Goethe Zertifikat

V spolupráci s Goethe inštitútom Bratislava otvárame prípravné kurzy nemeckého jazyka na medzinárodný Goethe Zertifikat na úrovniach A1 ‑ C1.

  • Certifikát zvyšuje kvalifikačné predpoklady na medzinárodnom trhu práce a oprávňuje:
  • uchádzať sa o štúdium na nemeckých, rakúskych a švajčiarskych univerzitách (v závislosti od požiadaviek univerzity úrovne B2, C1 alebo C2)
  • uchádzať sa o zdravotnícke povolania v Nemecku na základe nemeckého zákona o uznávaní kvalifikácie
  • požiadať o občianstvo v nemecky hovoriacich krajinách (B1) alebo povolenie k pobytu
  • konať v prípadoch zmiešaných manželstiev
Viac informácií

Inštitút domácich úloh

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov.

Jazykové doučovanie

Hľadáte odbornú a systematickú pomoc pre svoje dieťa pri precvičovaní prebratého učiva v škole?

V kurze zameranom na doučovanie poskytneme Vášmu dieťaťu

  • doplnenie a precvičenie učiva, ktoré aktuálne preberá vo svojej základnej škole
  • odborný výklad
  • pomoc s kontrolou domácich úloh a s projektami
  • prípravu na testovanie
  • prípravu na maturitu B1 alebo B2, na písomnú aj ústnu časť skúšky
  • pomoc s osvojovaním si učebných stratégií pri písomných testoch
  • pomoc s prípravou materiálu na ústnu časť a s tréningom na dialogickú aj monologickú formu odpovede

Gramatický tréning

Viete hovoriť, rozumiete filmom aj piesňam, ale nie ste si istý, či je Váš prejav úplne gramaticky správny?

Kurz gramatického tréningu Vás prevedie všetkými gramatickými javmi, dostanete systematické vysvetlenie a dostatočný priestor na nácvik písomne aj ústne. Každý gramatický jav je pritom vsadený do kontextu tak, aby ste pochopili a natrénovali jeho praktické využitie.

Individuálna výučba

  • Máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie učivu, ktoré sa preberá na vyučovaní?
  • Má Vaše dieťa po chorobe problém dobehnúť učivo?
  • Chcete podporiť svoje dieťa pri učení a nechať ho individuálne precvičiť si prebraté učivo?

Zabezpečíme Vám individuálnu výučbu s kvalifikovaným učiteľom, ktorý Vášmu dieťaťu pomôže dosiahnuť požadovaný pokrok a usmerní ho, ako sa systematicky a efektívne učiť.

Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.