Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.
Ponúkame Vám i Vašim deťom skupinové, individuálne a firemné kurzy.

Kurzy pre starších žiakov a študentov

Od 2. stupňa ZŠ po maturitu

Po prvých rokoch vyučovania jazyka na základnej škole by už mali žiaci vedieť plynule ho používať, klásť otázky alebo opísať jednoduché udalosti.

Kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre stredoškolákov je vedený priamou metódou a výlučne v cudzom jazyku. Žiaci sú rôznymi modernými metódami vedení k hovoreniu v cudzom jazyku. Používajú správnu gramatiku, obohacujú a precvičujú si slovnú zásobu v neustálej komunikácii.

Anglický jazyk

Kurzy pre starších žiakov a študentov

Angličtina pre žiakov 7. ‑ 8. roč. ZŠ

štvrtok 14:30 ‑ 16:00

Príprava na Cambridge certifikát

pondelok 16:50 ‑ 18:20
alebo
streda 16:50 ‑ 18:20

Nemecký jazyk

Kurzy pre starších žiakov ZŠ

Nemčina pre žiakov 6. ‑ 7. roč. ZŠ (úplní začiatočníci)

utorok 14:30 ‑ 16:00

Nemčina pre žiakov 7. ‑ 8. roč. ZŠ (úroveň A1.2)

štvrtok 15:00 ‑ 16:30

Nemčina pre žiakov 6. ‑ 7. roč. ZŠ (úroveň A1 pokročilí)

utorok 15:15 ‑ 16:45

Nemčina pre žiakov 7. ‑ 9. roč. ZŠ (úroveň A2.1)

utorok 16:15 ‑ 17:45

Nemčina pre žiakov 8. ‑ 9. roč. ZŠ (úroveň A2.1)

streda 14:30 ‑ 16:00

Nemčina pre žiakov 9. roč. ZŠ ‑ 1. roč. SŠ (úroveň A2.2)

pondelok 15:15 ‑ 16:45

Nemecký jazyk

Kurzy pre študentov SŠ

Nemčina pre študentov 1. roč. SŠ

pondelok 15:15 ‑ 16:45

Nemčina pre študentov 2. ‑ 3. roč. SŠ

piatok 14:45 ‑ 16:15

Nemčina pre študentov 3. ‑ 4. roč. SŠ

streda 15:15 ‑ 16:45

Príprava na Goethe Zertifikat (úroveň B2)

streda 15:15 – 16:45

Príprava na Goethe Zertifikat (úroveň C1)

pondelok 17:30 – 19:00

Konverzačný kurz nemčiny (úroveň B2)

štvrtok 17:15 ‑ 18:45

Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.

Online kurz nemčiny na úrovni C1 (novinka!)

s možnou konzultáciou osobne (podľa dohovoru)

Kurz je určený pre používateľov jazyka na veľmi dobre úrovni, príp. pre bývalých maturantov na úrovni B2. Systematicky vás pripravíme na úroveň C1, budete schopný čítať, resp. počúvať a dobre rozumieť aj náročným textom v médiách. Vaša komunikácia (ústna aj písomná) bude zodpovedať oficiálnej, resp. pracovnej komunikácii s vhodným výberom aj náročných gramatických a lexikálnych štruktúr.

Kurz pripravuje aj na medzinárodnú skúšku z nemčiny Goethe Zertifikat C1.

S online výučbou – individuálnou aj skupinovou – máme dlhoročné skúsenosti, využívame digitalizované učebnice a rôzne mobilné aplikácie, ktoré môžete používať aj mimo výučby.

V prípade záujmu ponúkame aj osobné konzultácie ku online výučbe.

streda 18:00 ‑ 19:30

Ponúkame širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania.

Príprava na monitor

Viete, že ak Vaše dieťa dosiahne minimálne 90% z oboch predmetov testovaných Monitorom, bude prijaté na strednú školu bez prijímacej skúšky?

 • Záleží Vám na výsledku monitoru, pretože chcete, aby Vaše dieťa úspešne získalo študijné miesto na strednej škole?
 • Je Vaše dieťa neisté a pochybuje o svojich schopnostiach?

Naša individuálna výučba je zameraná na pomoc v príprave na Testovanie 5 a Testovanie monitor 9. Náš kvalifikovaný učiteľ natrénuje s Vašimi deťmi stratégie potrebné pri testoch z matematiky a slovenského jazyka, pomôže odstrániť problémy a vyplniť prázdne miesta vo vedomostiach.

Príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky

 • Chcete, aby Vaše dieťa začalo navštevovať osemročné gymnázium po ukončení 5. triedy základnej školy?
 • Končí Vaše dieťa práve základnú školu a uvažuje, čo ďalej?

Naši kvalitní kvalifikovaní učitelia mu pomôžu získať stratégie potrebné na úspešné zvládnutie testu. Vaše dieťa sa naučí pozorne čítať zadania, rozumieť im, získať istotu pri rozhodovaní a zbaví sa tak stresu pri samotnej skúške. Pomôžte svojmu dieťaťu správne a zodpovedne naštartovať svoju budúcnosť.

Príprava na maturitu

 • Potrebuješ pred maturitou získať istotu a objektívne zhodnotiť stav svojich vedomostí?
 • Potrebuješ pomôcť s nedostatkami v maturitných predmetoch?

Individuálnu výučbu prispôsobíme Tvojím potrebám tak, aby si v krátkom časovom horizonte pred maturitou vniesol systém do svojich vedomostí, alebo sa pripravil na efektívne a sebavedomé riešenie úloh počas celoročnej individuálnej výučby.

Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.
Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

Príprava na prijímacie skúšky na VŠ

Chcete študovať medicínu, architektúru, právo, informatiku alebo jazyky?

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a prihláste sa do individuálnych prípravných kurzov z predmetov potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na vysokú školu.

Výučba prebieha podľa literatúry doporučenej k štúdiu na prijímací pohovor. Podľa potreby Vám zabezpečíme skúseného pedagóga pre príslušný predmet, ktorý má skúsenosti s prípravou. Simulovanými testami u nás získate predstavu, ako môže prebiehať prijímacia skúška, a zbavíte sa tak stresu pri skúške samotnej.

Medzinárodné skúšky

Chcete študovať alebo pracovať v anglicky alebo nemecky hovoriacich krajinách?
U nás sa môžete pripravovať na anglické alebo nemecké medzinárodne platné certifikáty:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
 • Goethe Zertifikat

Prípravné kurzy na Goethe Zertifikat

V spolupráci s Goethe inštitútom Bratislava otvárame prípravné kurzy nemeckého jazyka na medzinárodný Goethe Zertifikat na úrovniach A1 ‑ C1.

 • Certifikát zvyšuje kvalifikačné predpoklady na medzinárodnom trhu práce a oprávňuje:
 • uchádzať sa o štúdium na nemeckých, rakúskych a švajčiarskych univerzitách (v závislosti od požiadaviek univerzity úrovne B2, C1 alebo C2)
 • uchádzať sa o zdravotnícke povolania v Nemecku na základe nemeckého zákona o uznávaní kvalifikácie
 • požiadať o občianstvo v nemecky hovoriacich krajinách (B1) alebo povolenie k pobytu
 • konať v prípadoch zmiešaných manželstiev
Viac informácií

Inštitút domácich úloh

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov.

Jazykové doučovanie

Hľadáte odbornú a systematickú pomoc pre svoje dieťa pri precvičovaní prebratého učiva v škole?

V kurze zameranom na doučovanie poskytneme Vášmu dieťaťu

 • doplnenie a precvičenie učiva, ktoré aktuálne preberá vo svojej základnej škole
 • odborný výklad
 • pomoc s kontrolou domácich úloh a s projektami
 • prípravu na testovanie
 • prípravu na maturitu B1 alebo B2, na písomnú aj ústnu časť skúšky
 • pomoc s osvojovaním si učebných stratégií pri písomných testoch
 • pomoc s prípravou materiálu na ústnu časť a s tréningom na dialogickú aj monologickú formu odpovede

Gramatický tréning

Viete hovoriť, rozumiete filmom aj piesňam, ale nie ste si istý, či je Váš prejav úplne gramaticky správny?

Kurz gramatického tréningu Vás prevedie všetkými gramatickými javmi, dostanete systematické vysvetlenie a dostatočný priestor na nácvik písomne aj ústne. Každý gramatický jav je pritom vsadený do kontextu tak, aby ste pochopili a natrénovali jeho praktické využitie.

Individuálna výučba

 • Máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie učivu, ktoré sa preberá na vyučovaní?
 • Má Vaše dieťa po chorobe problém dobehnúť učivo?
 • Chcete podporiť svoje dieťa pri učení a nechať ho individuálne precvičiť si prebraté učivo?

Zabezpečíme Vám individuálnu výučbu s kvalifikovaným učiteľom, ktorý Vášmu dieťaťu pomôže dosiahnuť požadovaný pokrok a usmerní ho, ako sa systematicky a efektívne učiť.

Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.