Skip to main content
Blog

Vyskúšali ste už „lapbook-y“? (2. časť)

Vyskúšali ste už „lapbook-y“? (2. časť)

„Skladaná kniha“ pomôže názorne a kreatívne zobraziť učivo alebo iný učebný obsah. Má svoje predlohy, ktoré ľahko nájdete na internete. Použiť môžete rôzne tvary, skladačky hýria farbami, pri otváraní zažijete prekvapenia. 

U každého žiaka ide o jeho individuálne chápanie a zobrazenie témy. Pri prezentovaní svojej „lapbook“ môže žiak hovoriť, opisovať, vysvetľovať.  Alebo nechajte žiakov, aby si pozreli pri  „prechádzke po triede“ výrobky svojich spolužiakov individuálne a následne ich vyhodnotili, či položili otázky.

  • Vhodné pre vizualizáciu témy ako podpora pre prezentovanie.
  • Sociálna forma: individuálna práca, avšak výsledok môže byť spojený od viacerých autorov-žiakov do jednej „lapbook“
  • Materiál: písacie potreby, farebný papier
  • Ciele: Vďaka tvorbe „lapbook“  a následne jej použitiu  žiak rozumie učivu a vie logicky štrukturovať jeho obsah, vyzdvihnúť jeho hlavné pojmy a vzťahy,  a text písomne aj ústne prezentovať.

Ako formulujete zadanie, jeho rozsah a čas, sociálnu formu a formu prezentácie, závisí na Vašom rozhodnutí podľa učebných cieľov a na cieľovej skupiny žiakov. 

My sme zhrnuli so žiakmi nemčinármi na úrovni A1.1 celú lekciu na tému „Moja škola“. Najskôr si žiaci vopred vytlačené predlohy podľa návodu poskladali do rôznych tvarov leporela a iných skladačiek, rozvrhli si témy (adresa školy, počet žiakov, učitelia a predmety, obľúbené predmety, školské pomôcky, činnosti na vyučovaní, … ) skladačky  vyplnili individuálne obsahom a vykreovali knihu. Pri jej prezentácii ich tešilo ukazovať, čo je v ktorej skladačke schované a tak prerozprávali učebný obsah podľa našich cieľov. 

Žiaci všetko robili v triede, potrebovali sme na to dve vyučovacie hodiny. Všetci boli na svoju prácu hrdí, a keďže cez lapbook porozprávali o svojej škole, učiteľoch, kamarátoch a o svojich obľúbených predmetoch, prezentácia bola personalizovaná a o to viac boli žiaci k rozprávaniu a počúvaniu motivovaní.