Cenník

Deti

1-krát týždenne

1 × 60 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

55 € / trimester (11 týždňov)

165 € / šk. rok (33 týždňov)

Žiaci a študenti

1-krát týždenne

1 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

89 € / trimester (11 týždňov)

267 € / šk. rok (33 týždňov)

2-krát týždenne

2 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

178 € / trimester (11 týždňov)

534 € / šk. rok (33 týždňov)

Dospelí

1-krát týždenne

1 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

99 € / trimester (11 týždňov)

297 € / šk. rok (33 týždňov)

2-krát týždenne

2 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

198 € / trimester (11 týždňov)

594 € / šk. rok (33 týždňov)

Individuálna výučba

dohodou

Deti

1-krát týždenne

1 × 60 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

55 € / trimester (11 týždňov)

165 € / šk. rok (33 týždňov)

V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Žiaci a študenti

1-krát týždenne

1 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

89 € / trimester (11 týždňov)

267 € / šk. rok (33 týždňov)

2-krát týždenne

2 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

178 € / trimester (11 týždňov)

534 € / šk. rok (33 týždňov)

V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Dospelí

1-krát týždenne

1 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

99 € / trimester (11 týždňov)

297 € / šk. rok (33 týždňov)

2-krát týždenne

2 × 90 min. / týždeň
4 ‑ 10 kurzistov v skupine

198 € / trimester (11 týždňov)

594 € / šk. rok (33 týždňov)

V ponuke Babylon Education sú skupinové jazykové kurzy, firemné kurzy aj individuálna výučba, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenčina.

Individuálna výučba

dohodou