Skip to main content

Podujatia

 

• Apríl 2024

 

→ Veľkonočné prázdniny 28.3. – 2.4.

28. marec – 2. apríl

→ Deutsch lehren lernen

13. apríla sa koná druhý prezenčný seminár pre účastníkov metodického kurzu pod Goethe-Institut Bratislava. Modul sa nazýva Lehr- und Lernmedien a kurzisti sa tak môžu oboznámiť so širokým spektrom aktivít a možností, ktoré núkajú analógové i digitálne média pri ich integrovaní do jazykovej výučby.

→ Konferencia Regionálneho centra podpory učiteľov

17. apríl
Naša lektorka vedie workshop „Jazykový akčný plán“ pre učiteľov-jazykárov. Obsahom sú príklady aktivít v duchu moderných prístupov v jazykovej výučbe zamerané na konanie v cudzom jazyku, tak ako to zdôrazňuje aj prebiehajúca reforma v školstve.

→ „Stammtisch“

Stretnutie nadšencov nemčiny, ktorí majú chuť sa voľne porozprávať a pritom si precvičiť nemčinu. Pravidelne v poslednú stredu v mesiaci v kaviarni kníhkupectva Artfórum.

 

• Marec 2024

 

→ Učiteľská osobnosť Slovenska

V Zaježovej (Komenského inštitút) sa uskutoční stretnutie finálovej 10ky učiteľov – kandidátov na získanie ocenenia za rok 2023 s 10-člennou odbornou porotou, ktorej súčasťou je i naša lektorka, laureátka ocenenia v roku 2022.

→ „Deutschelherer*innentag“

Am Goethe Institut Bratislavanaša lektorka povedie workshop na tému „Umgekehrter Unterricht – Dynamik ins Klassenzimmer bringen“ v rámci programu pri príležitosti Dňa učiteľov.

 

• Február 2024

 

→ Webinár Wocabee

Naša lektorka je pozvaná ako referentka na tému „Projekty vo výučbe cudzích jazykov“.

→ Učiteľská osobnosť Slovenska 2024

Naša lektorka sa ako jedna z odborných porotcov zúčastní hodnotenia kandidátov na ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska, ktoré odovzdáva Komenského inštitút učiteľom za ich inovatívnu a angažovanú prácu v našom školstve. Naša lektorka je laureátkou tohto ocenenia v roku 2022.

→ Deutsch lehren lernen, Modul 16:  (Učiť sa učiť nemčinu)

Naše lektorky nemčinárky sú externými partnerkami – tútorkami Goethe-Institut Praha  pre vzdelávací projekt a pre medzinárodnú skupinku strednej a východnej Európy vedú kurz.

→ Deutsch lehren lernen, Modul 5:  (Učiť sa učiť nemčinu)

Lehr- und Lernmedien, (Výučbové a učebné médiá) pre Goethe-Institut Bratislava. Naše lektorky ako externé tutorky  vedú metodický kurz vo formáte blended-learning pre slovenské učiteľky a učiteľov nemčiny.

→ Stretnutie externých partnerov Goethe-Institut Bratislava

V inštitúte sa uskutoční stretnutie partnerov, ktorí sú aktívni ako spolukoordinátori na rôznych projektoch pre šírenie nemčiny, medzi nimi bude aj naša kolegyňa.

→ 28.február 2024 – „Stammtisch“

Stretnutie pre priateľov nemčiny v kaviarni Artforum.

 

• Január 2024

 

→ XIII. DaFWEBKON „KI – kreativ und innovativ im Deutschunterricht“

Naše lektorky sa zúčastnia 3dňovej medzinárodnej konferencie, kde bolo hlavnou témou využitie umelej inteligencie vo výučbe cudzích jazykov.

 

• September 2023

 

→ Prihlasovanie

Prihlasovanie nových záujemcov do kurzov

→ Pozývanie kurzistov

→ Otvorená hodina

5. septembra
Otvorená hodina v kurze nemčiny pre malé deti

→ Príprava na skúšky

5. septembra
Informovanie o prípravných kurzoch na Goethe Zertifikat B1, B2 a C1

→ Metodické stretnutie učiteľov

7. septembra
Metodické stretnutie učiteľov nemčiny základných a stredných škôl z regiónu

Začiatok výučby v jazykových kurzoch

Týždeň od 18. septembra

→ Exkurzia do Drážďan

Jazykovo-poznávacia exkurzia do Drážďan pre dospelých kurzistov firemného vzdelávania organizovaného Babylon Education

→ Európsky deň jazykov

27. septembra
Európsky deň jazykov (Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Goethe Institut Bratislava) –  online prezentácia: Digitale Kinderuni pre učiteľov nemčinárov 1. stupňa a 5. – 7. roč. 2. stupňa ZŠ

 

• Jún 2023

 

→ 1:0 pre nemčinu

Účasť našich kurzistov – chlapcov na projekte „1:0 pre nemčinu“. Celonárodný futbalový turnaj projektu partnerov Goethe Institut, MŠK Žilina, Fußball Akademie a Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, na ktorom sa zúčastnia tímy z celého Slovenska a preveria svoje vedomosti o nemeckom futbale, z nemeckého jazyka a nakoniec si spolu zahrajú futbal.

→ Exkurzia kurzistov – žiakov do Viedne

Plánujeme overiť jazykové vedomosti pri objavovaní mesta v rámci obľúbenej aktivity „rallye“.

→ Cambridge certifikát FCE a CAE

Naši kurzisti prípravného kurzu anglického jazyka absolvujú medzinárodnú skúšku pre získanie Cambridge certifikátu B2 a C1.

→ Organizácia kurzov pre nový školský rok

 

• Máj 2023

 

→ Exkurzia do Frankfurtu pre našich dospelých kurzistov

Počas cesty navštívia kurzisti Frankfurt n. Mohanom, Marburg a Idstein, overia si svoje jazykové vedomosti, navštívia zaujímavé miesta ako Frankfurtská burza, Goetheho rodný dom alebo náučný chodník bratov Grimmovcov.

→ Galavečer Učiteľ roka 2022

Naša lektorka, laureátka národnej ceny Učiteľ Slovenska za rok 2021, je členkou poroty pre nasledujúce ročníky. 25. mája sa uskutoční Galavečer, kde Cenu poroty, Cenu Európskej komisie a Cenu verejnosti prevezmú ďalší výnimoční učitelia. Galavečer môžete sledovať online tu.

 

• Apríl 2023

 

→ Goethe Zertifikát B2

Naši kurzisti prípravného kurzu na B2 absolvujú medzinárodnú skúšku z nemeckého jazyka a majú možnosť získať tak Goethe Zertifikat B2.

 

• Marec 2023

 

→ Goethe Institut Bratislava: Deutschlehrer*innentag

Naše lektorky vedú workshop ku projektu od Goethe Institut „Digitale Kinderuni“. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka, kde spoznajú, ako sprostredkovať žiakom vo veku 7-12 rokov nemecký jazyk spôsobom zodpovedajúcim veku a záujmom tejto cieľovej skupiny.

 

• Február 2023

 

→ Webinár WocaBee

Naša lektorka je pozvaná na webinár WocaBee, aby predstavila učiteľom cudzích jazykov svoje skúsenosti a nápady v metodike výučby cudzích jazykov. Téma: Rýchle aktivity bez dlhej prípravy.

→ Prijímame nových kurzistov

→ Workshop pre študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Naše lektorky prijali pozvanie svojej Alma mater. Pre študentov germanistiky pripravujeme didaktický workshop. Tešíme sa na štyri hodiny overovanie metód a aktivít, ktoré sú pre nás bežnou praxou a veríme, že študentom – budúcim pedagógom prinesieme profesijné obohatenie a inšpiráciu.

 

• December 2022

 

→ Vianočnej výzva Nadácie Volkswagen Slovakia

Účasť vo vianočnej výzve Nadácie Volkswagen Slovakia o získanie odmeny ako inštitúcie, ktorá svojou iniciatívou výnimočne podporuje učenie nemeckého jazyka na Slovensku.

 

• November 2022

 

→ Metodický workshop

Metodický workshop pre učiteľov cudzích jazykov v Ružomberku (Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej a Gymnázium sv. Andreja) v rámci projektu Komenského inštitútu RCPU Liptova. Naša lektorka vedie dva workshopy.

 

• Október 2022

 

→ Digitale Kinderuni

Seminár organizovaný Goetheho inštitútom Bratislava pre učiteľov základných škôl zameraný za vzdelávací projekt Goetheho inštitútu pre deti od 8 do 12 rokov. Ponúka možnosti, ako deťom sprostredkovať nemecký jazyk na báze tém: Človek – Príroda – Technika. Naše lektorky spolukoordinujú implementáciu projektu na školách po celom Slovensku.

 

• September 2022

 

→ Prijímanie prihlášok do nového školského roka

Od 26. septembra: začiatok výučby v kurzoch v I. trimestri
Viac info: Ponuka kurzov

→ Workshop pre lektorov Babylon Education Žilina

8. september 2022

→ Workshop pre učiteľov nemčiny z regiónu

9. september 2022
Téma: Didaktický materiál a médiá

 

• Jún 2022

 

→ Futbalový turnaj 1:0 pre nemčinu

Viac info: 1:0 pre nemčinu – Súťaž – Goethe-Institut Slowakei
14.6. od 9:00 do 17:00 na futbalovom štadióne MŠK Žilina
Naši kurzisti natočili video, kde ukázali, že vedia hrať futbal, poznajú pravidlá a dokonca aj nemecké kluby a ich futbalistov a predovšetkým dokážu povedať niečo aj po nemecky. Dostali sa tak do celoslovenského finále, ktoré sa odohrá na štadióne MŠK. Prídu aj futbalisti z Čiech a z Nemecka. Cena pre víťaza je veľmi lákavá: cesta do Berlína aj na futbalový zápas Hertha Berlin.

→ Festival Špongia – Festival dobrého vzdelávania

Viac info: Úvod – Festival Špongia (festivalspongia.sk)
11. jún v Košiciach, Tabačka
Na festivale stretnete skvelé učiteľky, vedcov aj umelcov. Ukážu vám vyučovanie, na ktoré sa budete tešiť aj v sobotu. 

→ Detská univerzita / Kinderuni

Viac info: Kinderuni (goethe.de)
Prijali sme pozvanie detí miestnej základnej školy a radi ich prevedieme fakultami detskej univerzity v nemčine. Isto zažijú nečakané:  zažiť rozhovory o témach ako príroda, človek a technika a pritom aj prvý pozitívny kontakt s nemčinou – o to sa postaráme a radi ukážeme aj učiteľom nemčinárom, ako to funguje v praxi

→ Cesta do študentovej duše

Prednáška pre Krajské kultúrne stredisko, Makovického dom, Žilina o tom, ako dosiahnuť, aby sa deti rady učili nemčinu a na čo pritom musí učiteľ myslieť.

 

• Máj 2022

 

→ Výstava: Vesmír.Človek.Inteligencia.

Kurz našich mladších nemčinárov navštívi v Univerzitnej knižnici v Bratislave výstavu Vesmír.Človek.Inteligencia., na príprave ktorej sme sa spolupodieľali tvorbou pracovných listov pre návštevníkov – nemčinárov.
Viac info: Výstava: Vesmír.Človek.Inteligencia. – Goethe-Institut Slowakei