Skip to main content
Blog

Zabaviť a zaujať nemčinou deti zamestnancov firmy alebo Letný kemp s nemčinou

Zabaviť a zaujať nemčinou deti zamestnancov firmy alebo Letný kemp s nemčinou

Čo majú spoločné vodiaci pes, autopilot a nemčina?

Už fotografie vám napovedia, že letný kemp pre deti so zameraním na nemčinu môže byť vzrušujúci a užitočný zároveň. Naše lektorky ho pripravili pre 58 detí zamestnancov žilinského  Siemens Mobility / Siemens Bratislava a spolupracovali pritom s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Aké témy zaujímajú deti? Príroda a zvieratá a moderná technika, počítače … Prepojili sme všetky témy, naučili sme deti rozumieť a hovoriť základné slovné spojenia k témam, spievali sme časti tela psa, hrali sme sa na laserové skenery a lúče, tvorili autá budúcnosti. 

A niečo úplne skvelé, pre deti nezvyčajné, a predsa v dnešnej dobe také dôležité: V spolupráci s Úniou pre nevidiacich a slabozrakých sme sa snažili podporiť u detí empatiu, nechali sme ich skúšať okuliare simulujúce ochorenia zraku, skúšali paličku a prijali aj rolu vodiaceho psa. 

Vďaka vypožičaný pomôckam skúšali Braillovo písmo, hľadali ho na bankovkách či liekoch, vyskúšali písací stroj pre nevidiacich a sami si napísali týmto písmom svoje meno. 

A na záver všetko spojila otázka: Ako môže pomôcť autopilot nevidiacim  a slabozrakým?

Poznámka pre nemčinárky a nemčinárov: témy s didaktizáciou nájdete na voľne dostupnom a bezplatnom portáli Digitale Kinderuni. Samozrejme je na učiteľovi, čo si z bohatého ponúknutého didaktizovanému online materiálu vyberie a ako využije ešte svoju fantáziu a skúsenosti.