Kurzy pre deti a mladších žiakov

Cudzie jazyky sa najľahšie učia malé deti

Veríte, že čím skôr začne dieťa s cudzím jazykom, tým ľahšie sa bude neskôr učiť aj tie ostatné? A viete, že do 12. roku života sa učí dieťa viacero jazykov naraz bez toho, aby mu to spôsobovalo problémy a aby sa mu jazyky miešali? Že prvé problémy s učením sa druhého cudzieho jazyka prichádzajú až vo veku puberty?

Program je vytvorený profesionálmi v Nemecku. Vychádza z najnovších výskumov fungovania detského mozgu. Výsledky sú overené dlhoročnou pedagogickou skúsenosťou po celej Európe.

Detské kurzy vedú skúsení lektori, ktorí v zahraničných inštitúciách absolvovali prípravné tréningy vzdelávania detí. Preto vedia, ako sa dieťa najlepšie učí, ako pracuje jeho mozog, ktoré činnosti sú preň vhodné a ktoré naopak nepatria do výuky dieťaťa.

Anglický jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Angličtina pre žiakov 3. ‑ 4. roč. ZŠ (úroveň A1)

streda 16:15 ‑ 17:15

Angličtina pre žiakov 4. ‑ 5. roč. ZŠ (úroveň A1.2)

pondelok 16:15 ‑ 17:15

Nemecký jazyk

Kurzy pre deti a mladších žiakov

1× týždenne 60 minút

Nemčina pre žiakov 2. ‑ 4. roč. ZŠ (úroveň A1.1.1)

utorok 16:30 ‑ 17:30

Nemčina pre žiakov 3. ‑ 4. roč. ZŠ (úroveň A1.1.1)

pondelok 16:15 ‑ 17:15

Nemčina pre žiakov 4. ‑ 5. roč. ZŠ (úroveň A1.2)

utorok 16:15 ‑ 17:15
streda 16:15 ‑ 17:15

Využívame účinné stratégie učenia a priame komunikačné metódy.

Príprava na monitor

Viete, že ak Vaše dieťa dosiahne minimálne 90% z oboch predmetov testovaných Monitorom, bude prijaté na strednú školu bez prijímacej skúšky?

 • Záleží Vám na výsledku monitoru, pretože chcete, aby Vaše dieťa úspešne získalo študijné miesto na strednej škole?
 • Je Vaše dieťa neisté a pochybuje o svojich schopnostiach?

Naša individuálna výučba je zameraná na pomoc v príprave na Testovanie 5Testovanie 9. Náš kvalifikovaný učiteľ natrénuje s Vašimi deťmi stratégie potrebné pri testoch z matematiky a slovenského jazyka, pomôže odstrániť problémy a vyplniť prázdne miesta vo vedomostiach.

Príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky

 • Chcete, aby Vaše dieťa začalo navštevovať osemročné gymnázium po ukončení 5. triedy základnej školy?
 • Končí Vaše dieťa práve základnú školu a uvažuje, čo ďalej?

Naši kvalitní kvalifikovaní učitelia mu pomôžu získať stratégie potrebné na úspešné zvládnutie testu. Vaše dieťa sa naučí pozorne čítať zadania, rozumieť im, získať istotu pri rozhodovaní a zbaví sa tak stresu pri samotnej skúške. Pomôžte svojmu dieťaťu správne a zodpovedne naštartovať svoju budúcnosť.

Inštitút domácich úloh

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh, v ktorom Vašim deťom pomôžeme doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov.

Jazykové kurzy nemčiny, angličtiny a slovenčiny pre cudzincov

Jazykové doučovanie

Hľadáte odbornú a systematickú pomoc pre svoje dieťa pri precvičovaní prebratého učiva v škole?

V kurze zameranom na doučovanie poskytneme Vášmu dieťaťu

 • doplnenie a precvičenie učiva, ktoré aktuálne preberá vo svojej základnej škole
 • odborný výklad
 • pomoc s kontrolou domácich úloh a s projektami
 • prípravu na testovanie
 • prípravu na maturitu B1 alebo B2, na písomnú aj ústnu časť skúšky
 • pomoc s osvojovaním si učebných stratégií pri písomných testoch
 • pomoc s prípravou materiálu na ústnu časť a s tréningom na dialogickú aj monologickú formu odpovede

Individuálna výučba

 • Máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie učivu, ktoré sa preberá na vyučovaní?
 • Má Vaše dieťa po chorobe problém dobehnúť učivo?
 • Chcete podporiť svoje dieťa pri učení a nechať ho individuálne precvičiť si prebraté učivo?

Zabezpečíme Vám individuálnu výučbu s kvalifikovaným učiteľom, ktorý Vášmu dieťaťu pomôže dosiahnuť požadovaný pokrok a usmerní ho, ako sa systematicky a efektívne učiť.

Babylon Education Žilina je súkromné vzdelávacie centrum.