Skip to main content

Workshop pre učiteľov nemčiny na základnej a strednej škole

„Didaktický materiál a médiá“

 • Termín: 9. september 2022 15:00 – 17:00
 • Miesto: Babylon Education Žilina, Ul. J. Milca 6
 • Cena: BEZPLATNE

Aj vy máte pocit, že také množstvo učebného materiálu, ako má dnešný učiteľ jazykov k dispozícii, ešte nikdy nebolo? Učebnice a ich podporný materiál ako pracovný zošit, digitalizované cvičenia a pracovné listy, hry, internetové zdroje sú dôkazom, že odborníci a autori kníh hľadajú cesty, ako vyhovieť nám učiteľom a aj našim učiacim sa. Ako sa ale v tomto neprebernom množstve zorientovať? Čo preferovať? Kedy, v akej fáze a s akým cieľom tieto materiály a zdroje využívať?

Tieto otázky sú základom pre obsah workshopu, kde si predovšetkým prakticky predvedieme implementáciu rôznych typov materiálov, ich variabilitu a možnosti nad rámec základných zadaní.

Všetko si vyskúšame prakticky, ale zároveň si aj teoreticky zdôvodníme význam využitia týchto materiálov a spôsobu ich využitia pre učebný proces.

Kurzy pre učiteľov jazykov

Naše lektorky nemčiny spolupracujú s Goethe inštitútom v Bratislave a v Prahe a tútorujú online kurzy a blended learning kurzy pre učiteľov nemčiny.

Na jeseň 2022 pripravujeme kurzy  pre učiteľov nemčiny na všetkých typoch škôl v rámci projektu „Deutsch lehren lernen“, Modul: „Lehr- und Lernmedien“.

Viac informácií

Kleine Übungen mit großer Wirkung

und

Einführung in die Goethe-Institut-Plattform „Kinderuni“

 

Malé cvičenia s veľkým účinkom
a
Úvod do platformy Goetheho inštitútu „Detská univerzita“


 

Prezenčný seminár pod záštitou Goetheho inštitútu Bratislava pre učiteľov nemčiny základných aj stredných škôl

Termín: 6.november 2021 (sobota) od 9:00 do 13:00

Miesto konania: Babylon Education Žilina, ul. Jána Milca 6

Bezplatne


 

Poznáte ten pocit, že máte síce najmodernejší učebný materiál so skvelou internetovou podporou, bohatou na online úlohy, pracovné listy, či testy a predsa sa vám zdá, že vyučovaniu chýba iskra?

Formy cvičení sa opakujú, doplňujúce cvičenia striedajú priraďovacie alebo  hľadajúce „správne/nesprávne“riešenia.  Žiaci ich síce zvládnu, ale vy nie ste presvedčení, že by toto učivo uplatnili aj v reálnej komunikácii?

Cieľom tohto seminára je ukázať vám postupy, triky, ako rýchlo a flexibilne vykúzliť z cvičenia v učebnici nápadité a svieže zadanie, ktoré vedie žiakov k interakcii a k rýchlejšiemu osvojeniu si učiva. A k tomu nebude potrebná ani veľká príprava ani žiadne surfovanie na internete a hľadanie extra materiálov. Obrovským plusom je, že vaši žiaci budú odchádzať z triedy a budú mať osvojenú už väčšinou učiva, či už ide o slovnú zásobu alebo gramatické javy.

Mnohé metodické postupy si u nás priamo vyskúšate a získate nové nápady, ako jednoduché kroky variovať pre iné a ďalšie cvičenia. 

V druhej časti seminára vás zoznámime s obľúbeným novým programom pre učenie sa nemčiny „Kinderuni“.  Odborníci pretvorili témy ako človek, príroda a technika prezentované v krátkych videách a sprostredkujú ich žiakom už od úrovne A1 cez dôkladne didaktizovaný sprievodný materiál.

Predstavíme vám internetovú stránku, ukážeme učebný materiál a prakticky predvedieme aktivity, ktoré sú vhodné priamo na implementáciu v triede. Tento moderný materiál vám ukáže nové možnosti, ako učiť nemčinu.

Účastníci semináru dostanú potvrdenie o účasti.

Prihláška na seminár

  Webináre nielen o online výučbe

  Učím online, no hľadám nástroje, triky a tipy, ako správne na to

  Máte už dosť vytvárania a kontroly pracovných listov namiesto učenia? Alebo ste už prekročili prah aplikácií Microsoft Teams, Zoom, Miro… a otvorili sa vám digitálne dvere k vašim žiakom? Ste skvelý učiteľ, a predsa ste si nie istý v tom, či je vaša online výučba dynamická, či sú žiaci dosť aktívni? Alebo chcete spoznať nové metódy a nástroje vhodné pre interaktívnu triedu?

  My vám pomôžeme a mnohé ukážeme v našom webinári. Nepropagujeme žiadne učebnice, dôležité je pomôcť vám úspešne učiť online.

  Naši kurzisti oceňujú komunikatívnosť, skvelú atmosféru a využiteľnosť v praktickom živote.

  Webináre

  Metodické kurzy pre učiteľov cudzích jazykov

  Milí kolegovia, učitelia cudzích kazykov!

  V najmodernejšom programe, ktorý Goethe inštitút ponúka učiteľom nemčiny po celom svete, známom ako Deutsch lehren lernen (DLL), získate najnovšie poznatky nadobudnuté z výskumov neurovedy a pretavené do najnovších koncepcií v oblasti didaktiky a metodiky.

  Už nemusíte navštevovať niekoľkohodinové školenia a prepisovať poznámky a pasívne prijímať rôzne vedecké koncepcie. Práve tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e-lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.

  Podrobnejšie informácie o programe DLL nájdete na stránke Goetheho inštitútu.

  Sledujte aktuálne termíny, už čoskoro pripravujeme pre Vás – učiteľov cudzích kazykov v spolupráci s Goetheho inštitútom nové kurzy DLL.

  Lektori a tútori absolvovali príslušné kurzy a ďalšie vzdelávanie pre učiteľov jazykov v zahraničí.

  Tešíme sa na Vás!
  Vaše lektorky
  Monika Rybáriková a Alexandra Hučeková