Webináre nielen o online výučbe

Učím online, no hľadám nástroje, triky a tipy, ako správne na to

Máte už dosť vytvárania a kontroly pracovných listov namiesto učenia? Alebo ste už prekročili prah aplikácií Microsoft Teams, Zoom, Miro… a otvorili sa vám digitálne dvere k vašim žiakom? Ste skvelý učiteľ, a predsa ste si nie istý v tom, či je vaša online výučba dynamická, či sú žiaci dosť aktívni? Alebo chcete spoznať nové metódy a nástroje vhodné pre interaktívnu triedu?

My vám pomôžeme a mnohé ukážeme v našom webinári. Nepropagujeme žiadne učebnice, dôležité je pomôcť vám úspešne učiť online.

Naši kurzisti oceňujú komunikatívnosť, skvelú atmosféru a využiteľnosť v praktickom živote.

Webináre

Metodické kurzy pre učiteľov cudzích jazykov

Milí kolegovia, učitelia cudzích kazykov!

V najmodernejšom programe, ktorý Goethe inštitút ponúka učiteľom nemčiny po celom svete, známom ako Deutsch lehren lernen (DLL), získate najnovšie poznatky nadobudnuté z výskumov neurovedy a pretavené do najnovších koncepcií v oblasti didaktiky a metodiky.

Už nemusíte navštevovať niekoľkohodinové školenia a prepisovať poznámky a pasívne prijímať rôzne vedecké koncepcie. Práve tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e-lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.

Podrobnejšie informácie o programe DLL nájdete na stránke Goetheho inštitútu.

Sledujte aktuálne termíny, už čoskoro pripravujeme pre Vás – učiteľov cudzích kazykov v spolupráci s Goetheho inštitútom nové kurzy DLL.

Lektori a tútori absolvovali príslušné kurzy a ďalšie vzdelávanie pre učiteľov jazykov v zahraničí.

Tešíme sa na Vás!
Vaše lektorky
Monika Rybáriková a Alexandra Hučeková