Skip to main content

Kto sme a čo robíme

Vaše vzdelávacie centrum

Babylon Education je súkromné vzdelávacie centrum v priamom centre Žiliny. Nie sme len ďalšia jazyková škola. Ponúkame Vám i Vašim deťom širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania, skupinové, individuálne a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Okrem toho Vám zabezpečíme kvalitnú prípravu na maturitu, monitor či prijímacie pohovory na stredné školy aj osemročné gymnáziá.

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh. Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov. Pomôžeme Vašim deťom doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Výhody spolupráce s nami

Kto za tým stojí

Monika Rybáriková, lektorka a vedúca vzdelávacieho centra Babylon Education.

Mgr. Monika Rybáriková

Lektorka a vedúca vzdelávacieho centra

Vyše 20-ročná prax v jazykovom vzdelávaní detí, študentov a dospelých
Vedenie bežných, konverzačných i firemných kurzov
Štúdium na zahraničných univerzitách (Greifswald, Jena, Graz)
Účasť na vzdelávacích projektoch na domácich i zahraničných inštitúciách

Výber z absolvovaných kurzov a online kurzov:

Jazyk a metodika (Goetheho inštitút Bratislava)
Tútor v kurzoch s online elementami (Goetheho inštitút Mníchov)
Kurikulá a plánovanie vyučovacích hodín (Goetheho inštitút Bratislava)
Cudzí jazyk v mladšom školskom veku (Goetheho inštitút Göttingen)
Úlohy, cvičenia, interakcia (Goetheho inštitút Bratislava)
Práca s interaktívnou tabuľou (Žilina)

Alexandra Hučeková, lektorka a vedúca vzdelávacieho centra Babylon Education.

Mgr. Alexandra Hučeková

Lektorka a vedúca vzdelávacieho centra

Vyše 20-ročná prax v jazykovom vzdelávaní detí, študentov a dospelých
Aktívna vo firemnom jazykovom vzdelávaní
Autorka úspešných jazykových projektov
Absolventka mnohých vzdelávacích metodických a jazykových programov, školení a seminárov na Slovensku aj v zahraničí

Výber z absolvovaných kurzov:

Zážitkové učenie a metodika (Berlín)
Mládež a vzdelávanie (Hamburg)
Nemčina ako cudzí jazyk a reklama (Mníchov)
Vzdelávanie pre učiteľov nemčiny: činnosť vzdelávateľov dospelých (Berlín)
Využitie elektronických učebníc vo výučbe cudzích jazykov (Žilina)
Nemčina vo firmách a v podnikoch (Bratislava)

Výber z absolvovaných online kurzov:

Multimédiá vo výučbe nemčiny (Goethe Institut Mníchov)
Úlohy, cvičenia a interakcia (Goethe Institut Bratislava)
Kurikulá a plánovanie vo výučbe nemčiny (Goethe Institut Bratislava)
Online tútorovanie (Goethe Institut Mníchov)

Lektorská činnosť

Lektorská činnosť v oblasti odborného vzdelávania, ktoré vo forme kurzov organizuje Goethe Institut, je vo veľkej miere činnosťou našich učiteľov. 

Naše lektorky nemeckého jazyka pôsobia ako aktívne lektorky medzinárodného programu pre dlhodobé metodické vzdelávanie učiteľov z celého Slovenska. Aby mohli takéto kurzy lektorovať, museli absolvovať rôzne kurzy, semináre a tréningy na Slovensku, v zahraničí, ale aj modernou formou E-Learning. A najmä museli presvedčiť medzinárodnú jazykovú inštitúciu o svojich odborno-pedagogických vlastnostiach.

Ich lektorská činnosť je pre záujemcov o vzdelávanie v našich kurzoch zárukou kvality vo výučbe či už detí, študentov alebo dospelých.

Skúšajúci na medzinárodných skúškach

Lektorky našej inštitúcie sú tiež držiteľky certifikátu skúšajúcich na medzinárodných skúškach. Úspešne absolvovali náročnú prípravu a testovanie v rámci medzinárodných programov pre skúšajúcich.

Naši kurzisti nám môžu dôverovať, pretože najlepšie vieme, čo je obsahom skúšok, aké sú kritériá pre úspešnosť a ako sa na takúto medzinárodnú skúšku čo najlepšie pripraviť. 

Poznáme obsahy, testy aj stratégie, ako byť úspešný.