Kto sme a čo robíme

Vaše vzdelávacie centrum

Babylon Education je súkromné vzdelávacie centrum v priamom centre Žiliny. Nie sme len ďalšia jazyková škola. Ponúkame Vám i Vašim deťom širokú paletu kurzov podľa veku a zamerania, skupinové, individuálne a firemné kurzy angličtiny, nemčiny a slovenčiny pre cudzincov. Okrem toho Vám zabezpečíme kvalitnú prípravu na maturitu, monitor či prijímacie pohovory na stredné školy aj osemročné gymnáziá.

Súčasťou nášho vzdelávacieho centra je aj inštitút domácich úloh. Poskytujeme pomoc pri domácich úlohách a pri príprave školských projektov. Pomôžeme Vašim deťom doučiť sa zameškané a naučiť sa učiť sa.

Sme partnerom Rakúskeho inštitútu

Ako jediná vzdelávacia spoločnosť v Žiline organizujeme a vedieme jazykové kurzy pod záštitou zahraničného partnera: Rakúskeho inštitútu (Österreich Institut Bratislava), ktorý pracuje z poverenia Rakúskej republiky. Našu spoločnosť si zvolil na základe preukázaných kvalít vo vzdelávaní a v práci a schopnostiach lektorov, ktorí vynikajú práve vďaka  prístupu k učeniu svojich kurzistov.

Výhody spolupráce s nami

Kto za tým stojí

Monika Rybáriková, lektorka a vedúca vzdelávacieho centra Babylon Education.

Mgr. Monika Rybáriková

Lektorka a vedúca vzdelávacieho centra

Vyše 20-ročná prax v jazykovom vzdelávaní detí, študentov a dospelých
Vedenie bežných, konverzačných i firemných kurzov
Štúdium na zahraničných univerzitách (Greifswald, Jena, Graz)
Účasť na vzdelávacích projektoch na domácich i zahraničných inštitúciách

Výber z absolvovaných kurzov a online kurzov:

Jazyk a metodika (Goetheho inštitút Bratislava)
Tútor v kurzoch s online elementami (Goetheho inštitút Mníchov)
Kurikulá a plánovanie vyučovacích hodín (Goetheho inštitút Bratislava)
Cudzí jazyk v mladšom školskom veku (Goetheho inštitút Göttingen)
Úlohy, cvičenia, interakcia (Goetheho inštitút Bratislava)
Práca s interaktívnou tabuľou (Žilina)

Alexandra Hučeková, lektorka a vedúca vzdelávacieho centra Babylon Education.

Mgr. Alexandra Hučeková

Lektorka a vedúca vzdelávacieho centra

Vyše 20-ročná prax v jazykovom vzdelávaní detí, študentov a dospelých
Aktívna vo firemnom jazykovom vzdelávaní
Autorka úspešných jazykových projektov
Absolventka mnohých vzdelávacích metodických a jazykových programov, školení a seminárov na Slovensku aj v zahraničí

Výber z absolvovaných kurzov:

Zážitkové učenie a metodika (Berlín)
Mládež a vzdelávanie (Hamburg)
Nemčina ako cudzí jazyk a reklama (Mníchov)
Vzdelávanie pre učiteľov nemčiny: činnosť vzdelávateľov dospelých (Berlín)
Využitie elektronických učebníc vo výučbe cudzích jazykov (Žilina)
Nemčina vo firmách a v podnikoch (Bratislava)

Výber z absolvovaných online kurzov:

Multimédiá vo výučbe nemčiny (Goethe Institut Mníchov)
Úlohy, cvičenia a interakcia (Goethe Institut Bratislava)
Kurikulá a plánovanie vo výučbe nemčiny (Goethe Institut Bratislava)
Online tútorovanie (Goethe Institut Mníchov)