Skip to main content
Blog

Prijatie u primátora Žiliny

Prijatie u primátora Žiliny

Ďakujem Mestu Žilina za prijatie na radnici a za vyjadrenie uznania k oceneniu národnou cenou Učiteľ Slovenska 2021. Pán primátor Peter Fiabáne vyjadril v rozhovore záujem o naše vzdelávacie a projektové aktivity. Teší nás, že tento rozhovor vyústi aj do nových spoločných aktivít pre žilinských učiteľov a v prospech ich odborného rozvoja.

Naša škola Babylon Education má svoje miesto v meste Žilina.