Skip to main content
Blog

Kinderuni (Detská univerzita): Aby si malí nemčinári našli cestu k nemčine

Kinderuni (Detská univerzita): Aby si malí nemčinári našli cestu k nemčine

Nechajte sa pozvať a zúčastnite sa otvorenej hodiny so žiakmi a učiteľmi, aby ste sa presvedčili, aký skvelý program ponúka Goethe inštitút školám, rodičom, ale predovšetkým mladším žiakom s cieľom ukázať, že jazyk sa najlepšie učí prakticky, zodpovedajúc záujmom a možnostiam detí a k tomu s bohatou odborne prepracovanou didaktickou podporou.

Kinderuni je inovatívny projekt, ktorý stavia na vrodenej zvedavosti detí a podporuje ich kreatívne myslenie. Kinderuni ponúka témy, ktorými sa deti zaoberajú a na ktoré nenájdu odpovede v žiadnej učebnici nemčiny.

Kinderuni je digitálna platforma Goetheho inštitútu, voľne prístupná deťom na celom svete, nezávisle od miesta, školy, ale aj od úrovne ovládania jazyka.

Hoci na prvý pohľad vníma skúsený učiteľ témy ako komplikované a po jazykovej stránke náročné, my vám ukážeme, ako tento projekt pretaviť do pútavej formy vo výučbe a správne využiť didaktizovaný materiál, ktorý je učiteľom voľne prístupný. Ani náročnejší jazyk vám nemusí robiť vrásky, všetky triky, ako zvládnuť túto úroveň, spoznáte na našich praktických ukážkach.

Digitálna Kinderuni je produktom najmodernejších vzdelávacích technológií a spočíva v tom, že dieťa nie je nútené učiť sa, ale naopak: témy vzbudzujú zvedavosť a chuť skúmať a spoznávať hravým spôsobom.

Pod záštitou Goethe Institut Bratislava spolukoordinujeme implementáciu projektu na Slovensku, navštevujeme školy a inštitúty a ukazujeme na konkrétnych príkladoch, ako s deťmi pomocou Kinderuni pracovať.

Kinderuni je v mnohých ohľadoch prelomový projekt. Zjednocuje viaceré pedagogické prístupy a metódy, ktoré sa radia k tým najprogresívnejším. Projekt bol niekoľkokrát medzinárodne úspešne testovaný a dnes sa zavádza v krajinách na celom svete.