Skip to main content
Blog

Medzinárodný certifikát z nemčiny: Prečo je užitočný a ako ho zvládnem?

Medzinárodný certifikát z nemčiny: Prečo je užitočný a ako ho zvládnem?

Nik nepochybuje, že nemčina opäť rýchlo naberá na dôležitosti, a ak máte záujem potvrdiť si formálne svoje jazykové vedomosti, najlepšou možnosťou je medzinárodná skúška a tá najuznávanejšia je Goethe- Zertifikat. Chcete vedieť prečo?

Ak získate tento oficiálny a všade uznávaný medzinárodný doklad o vašich jazykových vedomostiach, máte obrovskú výhodu napríklad v konkurencii voči „iba“ anglicky hovoriacim uchádzačom o pracovné miesto. Platí to aj v našom regióne, kde sídli mnoho nemeckých firiem. A nezabudnite, že ako vysokoškolský študent máte otvorené dvere pre účasť na Erasmus-projekte. Prehľad o uznaní certifikátu získate tu.

V Nemecku je Goethe-Zertifikat B2 požadovaná úroveň napríklad pre miesto v zdravotníctve, alebo vám umožní uchádzať sa o študijné miesto na niektorých univerzitách. Zoznam týchto univerzít v nemecky hovoriacich krajinách nájdete tu.

A že máte len 15 rokov a tie dospelácke témy a informácie z reálií sú pre vás zbytočné, či náročné? Na rozdiel od štátnych jazykových skúšok na Slovensku sa  táto skúška delí podľa veku, to znamená, že mládež sa stretne s témami, ktoré sú im blízke: škola, priatelia, voľný čas. Skúška je vystavaná prakticky, overuje sa, či viete reagovať na maily, či vysvetlíte svoje postoje, viete argumentovať alebo prezentovať. Teda nemusíte sa bifľovať nič, čo by ste nepotrebovali pre vašu prax alebo pre každodenný život. Ako a kde sa dá na skúšku najlepšie pripraviť?

Najlepšou voľbou je príprava v skupinkách v kurzoch, ktoré vedú lektori-odborníci. Kto by nechcel, aby ho pripravoval lektor a zároveň aj skúšajúci vyškolený Goethe Inštitútom, ktorý skúšky organizuje? Priamo v Žiline na našej jazykovej škole túto možnosť máte. Viac si prečítajte o našich lektoroch – nemčinároch tu: Vzdelávacie centrum Babylon Education – Viac než len jazyková škola.

Príprava v našich kurzoch je skvelou voľbou, keďže naši certifikovaní lektori presne vedia, čo sa od vás na skúške očakáva. A podľa toho vás aj pripravia. Naša skúsenosť a úspechy našich absolventov sú zárukou kvalitnej prípravy.