Skip to main content
Blog

Tieto chyby v nemčine už nebudete robiť

Tieto pravopisné chyby v nemčine nebudete už nikdy robiť

Učíte sa nemecky, ale pri písaní zakopnete vždy o tie isté pravopisné „chytáky“? Vieme, nemecký pravopis nie je príliš ťažký, nebyť veľkých písmen na začiatku slova, zdvojených písmen či zvláštneho písmena – akejsi trojky – ktoré má iba nemčina, boli by ste bezchybný.

Keďže ovládať nemecký pravopis nemusí len počítačová kontrola, ale hravo to zvládnete aj vy, pomôžeme vám k tomu.

Tu je 5 najčastejších chýb a tipy, ako si urobiť v tom raz a navždy poriadok.

1. Písanie veľkých písmen

Všetky podstatné mená sa píšu veľkým písmenom (der Mann, die Frau, das Kind). A čo potom spodstatnené prídavné mená? Napr.: Prajem ti všetko najlepšie! alebo Poviem vám niečo zaujímavé.

Pravidlo č.1: Prídavné mená stojace po zámenách „alles“, „etwas“, „viel“, „wenig“, „nichts“ a po člene „das“ píšeme vždy s veľkým písmenom.

Napríklad: Ich wünsche dir alles Beste! – Ich sage euch etwas Interessantes.

2. Kedy je spoluhláska zdvojená?

Prečo je v slove s tým istým významom raz jedna a inokedy zdvojená spoluhláska, ako napríklad ich nehme, du nimmst (časované tvary od „nehmen“)? Ako rozpoznáme, kedy a čo máme zdvojiť?

Nemčina nepozná dĺžeň. A preto, ak má byť slovo alebo slabika vyslovené s dĺžkou, pomáhame si jednoduchou alebo zdvojenou spoluhláskou.

Pravidlo č. 2: Po dlhej samohláske stojí jedna spoluhláska. Po krátkej samohláske napíšeme zdvojenú spoluhlásku.

Napríklad:

Ich komme pünktlich. – čítame: ´komme´

Der Zug kam pünktlich. – čítame: ´kám´

Alebo: horská chata: die Berghütte – čítame ´berghuete´

              klobúky (pl.): die Hüte – čítame ´húete´

3. Ako je to s tým „ostrým s“? Zrušilo sa, či nie?

Nemecké písmeno „Esszett“ alebo ako to voláme my „ostré es“ má v nemeckom pravopise pevné miesto a dokonalý systém. Kedy teda píšeme ss / ß ? Ide opäť o znak dĺžky predchádzajúcej slabiky, ako sme písali v pravidle č. 2.

Pravidlo č. 3: Keď nasleduje po dlhej samohláske alebo dvojhláske „s“, píšeme „ß“. Keď vyslovíme samohlásku krátko, píšeme „s“ ako „s“.

Napríklad: ich muss – čítame: mus

                   ich schließe (zatváram) – čítame ´šlíse´

                  ich habe geschlossen (zatvoril som) – čítame ´gešlosen´ – krátke „o“

4. Pre naše „š“ píšeme v nemčine „sch“, „sp“, „st“

Pravidlo č. 4: V slove „angličtina“ (angl. English) píšeme v nemčine „sch“: Englisch

5. Používa nemčina vôbec „x“?

Áno. V cudzích slovách ako das Taxi.

Pravidlo č. 5:  Ako hlásku „x“ väčšinou píšeme „chs“.

Napríklad: sechs (šesť) , Erwachsene (dospelí)

Teraz už isto neurobíte v nemeckom pravopise tieto chyby. Prajeme vám, aby nemecký pravopis bol pre vás v budúcnosti oveľa jednoduchší.