Skip to main content
Blog

Štyri časté chyby v angličtine

Štyri časté chyby v angličtine

Anglicky už dnes hovorí snáď každý. A predsa nejeden z nás sa dopustí istých „začiatočníckych“ chýb. Objavíte medzi nimi aj tie vaše?

Z našej praxe sme zozbierali časté chyby. A robia ich nielen začiatočníci. Tu sú prvé štyri, fingers crossed.

1. Eperience vs experiences

Stalo sa na pracovnom pohovore:

Interviewer: „How good are you at marketing?“

Uchádzač o prácu: „I´m the best, plus I have lots of experiences.“

Nečudujte sa, ak sa ten, kto s vami vedie rozhovor, pousmeje. A zrejme sa už teší na vaše rozprávanie nabité príhodami a adrenalínom. Prečo?

Slovo „experience“ síce znamená v slovenčine skúsenosti, ale aj zážitky. Ak ho použijete v jednotnom čísle, čiže experience, znamená skúsenosti. Skúsenosti Angličania nevedia rátať (veď predsa ani my nemáme päť skúseností… Ako vám to znie?), preto ich nepoznajú v množnom čísle. Správne: I have lots of experience.

Ak však z neho urobíte množné číslo, čiže experiences, rozprávate o zážitkoch, a tie už vieme zrátať: I have lots of experiences from my trip to Croatia. Shall I tell you about them?

2. Váš šéf na porade: I need somebody to go there

Chcete pomôcť, a tak poviete (v prepise výslovnosti zjednodušene): „ai wont gou“. Lenže pozabudli ste, že existujú dve slová, ktoré sa vyslovujú ako „wont“: wantwon’t. Rozdiel je v tom, že po want (chcieť) a po ňom nasledujúcom slovese (v tomto prípade go = chcieť ísť) musí ísť slovíčko to. Takže v prípade vašej ochoty je nutné reagovať: I want to go. (Chcem ísť ja).

Won’t sa používa bez to a znamená, že niečo neurobíte, napr. I won’t stay here. = Ja tu nezostanem.

Takže namiesto poďakovania od vášho šéfa za vašu ochotu sa vám dostane tvrdý chladný pohľad, pretože ste mu povedali „ai wont gou“ = I won’t go., čiže Ja nepôjdem!

Takže pozor, aj také na pohľad bezvýznamné slovíčko ako je to môže mať ďalekosiahle následky pre vašu kariéru.

3. Krátky test: iba jedna z nasledovných viet je správna. Viete ktorá?

  • I like pizza too.
  • I don’t like pizza too.

Správna je tá prvá, pretože too vo význame tiež sa používa iba v kladných vetách: I like pizza too. She is at home too. My wife can speak English too.

V zápornej vete Angličania nepoužívajú slovenské znenie Tiež nemám rád pizzu, ale používajú znenie Ani ja nemám rád pizzu. Ani prekladáme ako either. Kladieme ho tiež na koniec vety a vysloviť ho môžeme dvomi spôsobmi, buď s „ai“ alebo s „í“, čiže buď aɪðə alebo íðə. Takže odteraz už len správne:

I don’t like pizza either. She’s not at home either. (Tiež nie je doma), My wife can’t speak English either. (Moja manželka tiež nehovorí anglicky.)

4. Málo: few alebo little?

Áno, toto je oriešok, ktorý nedokážu rozlúsknuť ani mnohí native speakers. Ale odpoveď je pomerne jednoduchá.

Ako vám znie: päť vzduchov, trošku stoličiek, desať peňazí, štyri vody? Takéto spojenia určite nepoužívate. Princíp tkvie v tom, že niektoré veci sa dajú spočítať (deti, stoličky, eurá), ale niektoré nie (vzduch, voda, skúsenosti).

Áno, už vás počujem oponovať, že veď predsa peniaze rátame. Pozrite, prosím, do peňaženky a zrátajte všetky svoje peniaze. Koľko ich tam máte? 10 eur a 25 centov, alebo 10 peňazí a 25 peňazí?

Pre veci, ktoré rátame, používame vo význame málo slovíčko few (čítaj fjú): málo stoličiek = few chairs, málo mužov = few men, málo zážitkov = few experiences.

Pre veci, ktoré nespočítame, použijeme slovíčko little: málo času = little time, málo skúseností = little experience.

Ak sa vám to zdá náročné, odporúčam vám vetu s málo prehodiť na „nie veľa“. Takže namiesto „Mám málo času.“ povedzte „Nemám veľa času.“  (I don´t have much time.) Máme málo pohárov = Nemáme veľa pohárov (We don ´t have many/enough glasses).

Našli ste tip, pomôcku? Rozlúskli sme spoločne oriešok? Naši skvelí učitelia a lektori vo vzdelávaní dospelých vám pomôžu aj nabudúce, alebo si prečítajte články o cudzích jazykoch aj z iného súdka.

A naša ponuka kurzov čaká na vás.