Metodické kurzy pre učiteľov nemčiny

Milí kolegovia, učitelia nemčiny!

V najmodernejšom programe, ktorý Goethe inštitút ponúka učiteľom nemčiny po celom svete, známom ako Deutsch lehren lernen (DLL), získate najnovšie poznatky nadobudnuté z výskumov neurovedy a pretavené do najnovších koncepcií v oblasti didaktiky a metodiky.

Už nemusíte navštevovať niekoľkohodinové školenia a prepisovať poznámky a pasívne prijímať rôzne vedecké koncepcie. Práve tento program vypracovaný nemeckými expertmi z pedagogickej praxe Vám najmodernejšou formou kombinovaného vzdelávania – e-lerningom a prezenčnou fázou predstaví v jednotlivých moduloch, ako moderne, účinne a pútavo učiť nemčinu všetky vekové kategórie.

Podrobnejšie informácie o programe DLL nájdete na stránke Goetheho inštitútu.

Sledujte aktuálne termíny, už na jeseň 2019 a na jar 2020 pripravujeme pre Vás – učiteľov nemčinárov v spolupráci s Goetheho inštitútom nové kurzy DLL.

Tešíme sa na Vás!
Vaše lektorky
Monika Rybáriková a Alexandra Hučeková